tvrdnje bivšeg člana andreja milovića

Ivanović nezakonito u Tužilačkom savjetu?

Tužiteljka Vrhovnog državnog tužilaštva Đurđina Ivanović kazala je u telefonskom razgovoru za “Vijesti” da to nije pitanje na koje treba ona da odgovori

36065 pregleda 15 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Bivši član Tužilačkog savjeta Andrej Milović tvrdi da je tužiteljka Đurđina Nina Ivanović nezakonito prošlog ljeta izabrana za člana Tužilačkog savjeta jer su na Konferenciji državnih tužilaca prekršene procedure tokom njenog izbora i nije imala glasove većine prisutnih članova.

Tužiteljka Vrhovnog državnog tužilaštva Đurđina Ivanović kazala je u telefonskom razgovoru za “Vijesti” da to nije pitanje na koje treba ona da odgovori.

”Vijesti” su tražile odgovor od Tužilačkog savjeta i Vrhovnog državnog tužilaštva, a kratak odgovor je dostavila vršiteljka dužnosti VDT-a Maja Jovanović.

”Konferenciju državnih tužilaca čine svi rukovodioci državnih tužilaštava i svi državni tužioci. Na konferenciji državnih tužilaca, održanoj 3. avgusta 2021. godine, Komisija za izbor je konstatovala da su četiri kandidata sa dvije liste dobila potrebnu većinu glasova, te da su izabrani za članove Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca”, piše u odgovoru v. d. VDT-a.

Milović je “Vijestima” dostavio zapisnik sa IX konferencije državnih tužilaca, održane 3. avgusta 2021. godine, na kojoj su birani članovi Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca ali i analizu, prema kojoj tvrdi da ona sa 36 glasova koliko je imala u drugom krugu glasanja nije mogla biti izabrana jer nije imala 2/3 od ukupnog broja tužilaca koji su bili tog dana na Konferenciji.

”Pribavili smo nepobitni dokaz da je državna tužiteljka Ivanović izabrana protivzakonito za člana Tužilačkog savjeta, suprotno članu 22 stav 3 Zakona o državnom tužilaštvu, te članovima 9 stav 2 i 27 stav 1 Poslovnika o radu Konferencije državnih tužilaca, koji nedvosmisleno propisuju da se na Konferenciji državnih tužilaca sve odluke donose većinom glasova prisutnih članova lonferencije, te da se za člana Tužilačkog savjeta bira kandidat za kog je glasala većina od prisutnih članova, dok je za kvorum potrebno 2/3 svih tužilaca”, tvrdi Milović.

Tog dana na konferenciji državnih tužilaca prisustvovala su 82 tužioca, pa je za odlučivanje i održavanje sjednice bilo potrebno minimum 42 prisutna tužioca.

”Zapisnikom je konstatovano da je za tužiteljku Ivanović glasalo 36 tužilaca, čime tužiteljka Ivanović nije imala potrebnu većinu od minimum 42 glasa za izbor za člana Tužilačkog savjeta, iako je bila trećerangirana od njih pet sa liste. Članom 22 stav 3 Zakona o državnom tužilaštvu, kojim se uređuje odlučivanje na Konferenciji državnih tužilaca, propisano je da se na Konferenciji odluke donose većinom prisutnih članova konferencije. Članom 9 stav 2 Poslovnika o radu konferencije državnih tužilaca, kojim se definiše način rada konferencije, propisano je da se odluke donose većinom glasova prisutnih članova konferencije. Članom 27 stav 1 Poslovnika, u skladu sa prethodno navedenim normama, propisano je da se za člana TS bira kandidat za koga je glasala većina prisutnih članova konferencije. Članom 27 stav 4 Poslovnika, predviđeno je da će državni tužioci sa najvećim brojem glasova na konferenciji, biti izabrani za članove TS, što ne znači da se ovim stavom mogu isključiti i zaobići prethodne norme da je neophodno da za kandidata glasa većina prisutnih članova konferencije, već ovaj stav služi isključivo da pojasni način rangiranja”, naveo je Milović u analizi.

Konferencija državnih tužilaca organizovana je u staroj zgradi Vlade, a predsjednik Komisije za izbor bio je tadašnji v. d. VDT-a Dražen Burić, a članovi Suzana Milić i Katarina Kljajević.

U prvom krugu, nakon brojanja poslije tajnog glasanja, utvrđeno je da nijedan kandidat sa liste Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva i viših državnih tužialštava nema potrebnu većinu glasova, zbog čega je ponovljeno glasanje sa listom od pet kandidata koji su u prvom krugu bili najbolje rangirani.

Ista situacija bila je i tokom tajnog glasanja sa liste kandidata za osnovna državna tužilaštva, zbog čega je i za tog predstavnika u TS organizovan 2. krug glasanja u koji su se takmičila dva tužioca najbolje rangirana u prvom krugu glasanja.

”S obzirom da se sa liste kandidata državnih tužilaca iz reda tužilaca iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva i viših državnih tužilaštava biraju tri kandidata, nije dovoljno biti u prva tri kandidata sa najviše glasova, mora se ispuniti elementarni i nezaobilazni uslov odlučivanja na Konferenciji, propisan i Zakonom i Poslovnikom, a to je da se odluke donose većinom glasova prisutnih. U ovoj situaciji neophodno je bilo da kandidat dobije preko 42 glasa, s obzirom na to da su bila prisutna 82 državna tužioca, pa je jasno da je 36 glasova koliko je dobila tužiteljka Ivanović, ispod minimuma propisanog kako Zakonom o državnom tužilaštvu, tako i Poslovnikom o radu konferencije državnih tužilaca”, tvdi Milović.

U drugom krugu tajnog glasanja za kandidate sa te liste tužiteljka Tatjana Begović je imala 66 glasova, Sanja Jovićević 43 dok je Ivanovićeva osvojila 36 glasova kolega, koji su tog dana bili prisutni na konferenciji. Pet glasova manje imala je Radmila Ćuković dok je petorangirani na listi bio tužilac Saša Čađenović sa 25 glasova.

Sa druge liste izabran je tužilac iz Herceg Novog Nikola Samardžić, koji je imao većinu - 44 glasa, dok je tužiteljka Andrijana Nastić bila druga sa 35 glasova tužilaca.

”Ovakvim postupanjem, tadašnji v. d. VDT Dražen Burić, povrijedio je odredbe Zakona o državnom tužilaštvu i Poslovnik o radu konferencije državnih tužilaca i protivzakonito “ugurao” tužiteljku Ivanović u Tužilački savjet, radi njene uloge koju je imala od početka, da spriječi konstatovanje prestanka mandata tužiocu Buriću, te da opstruira promjene u tužilačkoj organizaciji, na način što bi tužilac Burić dobio novi mandat da bude v. d. VDT-a, a Milivoje Katnić ostao da bude GST”, ocijenio je Milović, koji je od konstituisanja novog TS-a, 23. januara do izbora nove Vlade krajem aprila ove godine, bio predstavnik Ministarstva pravde u TS-u.

Članove obavijestiti o nezakonitostima

Bivši predstavnik Ministarstva pravde u TS-u tvrdi da ukoliko Ivanovićeva to ne uradi, aktuelna v. d. VDT-a Maja Jovanović, mora u što kraćem roku sazvati sjednicu Tužilačkog savjeta, upoznati sa zapisnikom IX konferencije državnih tužilaca sve članove Tužilačkog savjeta i “konstatovati da je državna tužiteljka Ivanović protivzakonito član Tužilačkog savjeta”.

”A nakon toga po hitnom postupku zakazati konferenciju državnih tužilaca i pokreneti postupak izbora novog člana Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca, umjesto sada kompromitovane tužiteljke Ivanović. Takođe, članovi Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, predstavnik NVO i predstavnik Ministarstva pravde, kao i cjelokupna stručna javnost, ne smiju ostati nijemi na ovakvu kompromitaciju rada Tužilačkog savjeta, i moraju spriječiti pravne posljedice koje će nastati zbog svih odluka koje se donesu na sjednicama Tužilačkog savjeta, a za koje bude glasala tužiteljka Ivanović”, smatra Milović.