Nenezić: Učiniti sve da se u drugom krugu izbora ne ponovi situacija iz Šavnika

Nenezić je istakla da se i ovi predsjednički izbori održavaju uz nereformisano izborno zakonodavstvo i da DIK još nije profesionalizovan

19812 pregleda 6 komentar(a)
Sa pres konferencije, Foto: Biljana Matijašević
Sa pres konferencije, Foto: Biljana Matijašević

Izborni dan u nedjelju je protekao mirno, a obim i karakter utvrđenih nepravilnosti nije ugrozio izborni proces, ocijenila je šefica posmatračke misije Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Ana Nenezić.

"Izbori su bili konkurenti, sa sedam predsjedničkih kandidata, bez većih problema u organizaciji. U najvećem dijelu su poštovana prava kandidata i birača da slobodno predstave svoje programe, odnosno ostvare svoje pravo. Ovdje bih napravila ogradu, koja se tiče situacije u Šavniku koje smo nekoliko puta pomenuli kao negativnu praksu", rekla je ona na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izvještaj o preliminarnim zaključcima i nalazima „Građansko nadgledanje predsjedničkih izbora 2023".

Apelovala je na nadležne da učine sve kako se u drugom krugu ne bi ponavljala situacija iz Šavnika.

Nenezić je istakla da se i ovi predsjednički izbori održavaju uz nereformisano izborno zakonodavstvo, čiju implementaciju hronično prate problemi, a Državna izborna komisija (DIK) još nije profesionalizovana.

Ona je dodala da u DIK-u većinu za odlučivanje i dalje imaju predstavnici političkih partija i prilikom donošenja ključnih odluka dominantno prate interese partija koje zastupaju.

"Nepotpuna transparentnost u radu, kao i nedostatak javnog prenošenja sjednica nijesu doprinijeli povećanju javnog povjerenja u procesu donošenja odluka. Predsjednički izbori su održani u kontekstu političke i institicionalne krize uz javnu političku polarizaciju crnogorskog društva".

Dodala je da je postojala visoka zabrinutost od uticaja spoljnih faktora, kao i strah od potencijalnih sajber napada.

Analitičar izborne administracije i DIK posmatrač Vladimir Simonović rekao je da rad DIK-a nije bio dovoljno transparentan.

Naveo je primjer da kad je DIK raspravi o kandidaturi lidera Evrope sad Milojka Spajića održane su dvije sjednice.

Kako je kazao, na prvoj sjednici u jutarnjim satima jedan od članova DIK-a predložio je da sjednica, koja je održana u večernjim satima, bude zatvorena za javnost.

"Odluka DIK-a da sjednica bude ipak otvorena za javnost bila je zasnovana na glasanja pet prema pet. Znači, pet članova DIK-a bila je za to da se sjednica zatvori za javnost. Tako da, u tom kontekstu, možemo da zaključimo da DIK i dalje nije spremna na potpunu transparentnost svog rada", rekao je Simonović.

PR koordinatorka CEMI-ja Maja Bjelić je, govoreći o izbornoj kampanji i medijima, navela da je medijsko tržište pluralističko uz prisustvo velikog broja tradicionalnih medija.

"Važno je napomenuti da se privatni mediji dominantno iz stranih vlasničkih struktura što utiče na njihovu uređivačku politiku. Od svih televizija sa nacionalnom pokrivenšću samo jedna ima dominantnu crnogorsku vlasničku strukturu. Na taj način je obezbijeđena viša prisutnost jednog broja kandidata u javnom prostoru. Sa druge strane, nacionalni javni servis je poštovao zakonske uslove i pružio uravnoteženu pokrivenost kampanje svih predsjedničkih kandidata, međutim, zastarjeli pristup u koncepciji debata uz rigidnost pravila nisu dali mogućnost kandidatima da smisleno i suštinski predstave programe", kazala je Bjelić.

Ona je rekla i da je primijetan porast skrivenog reklamiranja.

Podsjetila je da pravila kampanje zabranjuju vjerskim organizacijama da vode kampanju u ime ili za političke potrebe partije ili kandidata.

"Ipak, to nije izostalo ni u ovom izbornom procesu, pa su vjerske zajednice vršile uticaj na glasače, odnosno pozivale da se glasa za određene kandidate ili uzdrži od glasanja, a jasno je da vjerske zajednice treba da se uzdrže od učešća u predizbornim aktivnostima", kazala je Bjelić.

Šef pravnog tiam CeMI-ja Ognjen Mitrović rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo koordinacioni tim za praćenje realizacija obaveza te instiucije koje proizilaze iz izbornih zakona, ali da suprotno dosadašnjoj praksi, članovi domaćih posmatračkih misija nijesu bili uključeni.

Kako je rekao, kolizija pravnih normi koje se odnose na početak izborne kampanje onemogućavaju precizno određene kampanje i nadzor insitucija, prevashodno Agencije za sprečavanje korupcije.

„Nedostaci regulatornog okvira imali su negativna uticaj na transparentnost i odgovornost za finansiranje izbornih kampanja, što je dio kandidata koristio kako bi kampanju počeo prije potvrđivanja kandidature i bez otvaranja zasebnog računa za finansiranje kampanje“, rekao je Mitrović.

On je naveo da su nepravilnosti na izborni dan bile brojne, ali da su u najvećem dijelu proistekle iz nepreciznog pravnog okvira, nesnalaženja članova biračkih odbora.