S S M

Siniša Saša Mitrović

Autor je dipl.ecc, poslovno-ekonomski analitičar i član Matice Crnogorske

Broj članaka: 1
Crnogorska EU

Crnogorska EU

14. Oktobar 2021, 09:10 h 2