Lucrezia Reichlin

Lucrezia Reichlin

Autorka je profesorica na Londonskom poslovnom fakultetu; bila je direktorica istraživačkog odjela u Evropskoj centralnoj banci

Broj članaka: 1