Mr Nikola Terzić

Mr Nikola Terzić

Autor je v.d. direktora Uprave policije Crne Gore

Broj članaka: 1