Nina L. Hruščova

Nina L. Hruščova

Autorka je profesorica međunarodnih poslova u Novoj školi Univerziteta u Njujorku i viša saradnica na Institutu za svjetsku politiku

Broj članaka: 12