N M

Nikola Mugoša

Autor je pravni savjetnik u Državnoj izbornoj komisiji u Podgorici

Broj članaka: 2