Sakramento

Kingsi se sele u Anahajm

ODLAZAK

Kingsi se sele u Anahajm

20. Februar 2011, 21:17 h
Veliki trejd Toronta i Sakramenta

NBA

Veliki trejd Toronta i Sakramenta

9. Decembar 2013, 17:11 h