„Bioskop milionska malverzacija u režiji Rađenovića i Kentere”

Opština Budva podnijela krivičnu prijavu i od tužilaštva traži da istraži fantomski filmski festival i blanko mjenice
626 pregleda 3 komentar(a)
Bioskop Budva, Foto: Bioskop
Bioskop Budva, Foto: Bioskop
Ažurirano: 05.08.2018. 19:12h

Opština Budva podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, biznismena Marka Kentere i osnivača i izvršnog direktora „Lovćen filma“ Vladana Sretenovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja “kršenjem ugovora o osnivanju bioskopa čime je nanijeta milionska šteta”.

Krivičnom prijavom, koju potpisuje sekretar za zaštitu imovine Nikola Plamenac, od tužilaštva na čijem je čelu Milivoje Katnić traži se da se ispita kako je naknadno dogovoreno održavanje fantomskog nikad održanog festivala, za čije petogodišnje održavanje je trebalo da se izdvoji milion eura, te zbog čega su „Lovćen filmu“ izdate blanko mjenice da se naplati ako Opština ne ispoštuje rokove.

„Lovćen film“ gazduje biskopom „ Cadmus cineplex“ i od otvaranja 2015. do danas vodi se niz sudskih procesa, a aktuelna lokalna uprava tvrdi da je riječ o još jednoj malverazaicji organizovane kriminalne grupe, koja je procesuirana. Sa druge strane, iz „Lovćen filma“ su u nekoliko navrata isticali da je cijeli projekta zakonit i optužili opštinsku vlast da vodi političku kampanju.

Opštinski Sekretarijat za zaštitu imovine 31. jula predao je Specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu u kojoj se detaljno navodi, uz dostavljene dokaze, na koji način je izvršena malverzacija.

Podsjeća se da je Skupština opštine 13. decembra 2015. donijela odluku o davanju u dugoročni zakup na 20 godina 2.110 kvadrata svog poslovnog prostora u TQ Plazi, bez određivanja minimalne cijene. Opština i njena preduzeća odlukom su se, kako se navodi, obavezeli da omoguće i besplatan parking, oslobodi troškove lokalnih taksi i drugih dažbina za otvaranje bioskopa. Takođe, predviđena je i finanijska podrška od 200.000 eura na godišnjem nivou ponuđaču za njegov program razvoja kinematografije. Ponuđač je skupštinskom odlukom dobio i besplatno oglašavanje na fasadi TQ Plaze, kao i reklamnim prostorima opštinskog preduzeća JP „Mediteran reklame“. Opština Budva 24. janura 2014. raspisuje tender za davanje u dugorični zakup i jedinu ponudu dostavlja „Budva Cineplex consortium”, koga čine „Lovćen film“ iz Budve i beogradski „Art vista“.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Konzorcijum za ponuđene društveno korisne i projekte razvoja kinematografije i društveno korisne traži 175.000 eura do kraja 2014, odnosno 199.000 godišnje od 2015. do kraja isteka dvodecenijskog zakupa.

„I pored činjenice što nije bilo predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup, niti javnim pozivom, ponuđač ‘Budva Cineplex consortium’ uz tendersku dokumentaciju je dostavio i projekat filmskog festivala ‘Cinema city Budva’, gdje ‘Lovćen film’ traži da Opština Budva participira godišnje 180.000 eura za period od 2014. do 2018. uz napomenu da se u projekat uključuje i realizacija međunarodnog filmskog festivala FEST 2019“, stoji u prijavi u koju su „Vijesti“ imale uvid.

Opštinska Komisija za sprovođenje postupka otvaranja pristiglih ponuda je konstatovala, kako se ističe, da „ projekat ‘Cinema city Budva’ koji je dostvaljen uz ponudu nije posebno razmatran jer iziskuje posebna finanijska sredstva koja nijesu predviđena odlukom o davanju u dugoročni zakup“.

„Bez obzira što odlukom o davanju u dugoročni zakup nijesu bila predviđena finanijska sredstava za projekta ‘Cinema city Budva’ i eksplicitnog stava opštinske Komisije u vezi tog projekta, predsjednik Opštine Budva 27. februara zaključuje ugovor o davanju u dugoročni zakup, kojim se Opština Budva članom 16 obavezuje da obezbijedi finansijsku i drugu podršku programu filmskog festivala. Na osnovu takve odredbe, Opština i JU ‘Grad tetar’ i ‘Lovćen film’ zaključuju poseban ugovor o realizaciji kulturne manifetscaije ‘Cadmus city Budva’ kojim se obavezuju da ‘Lovćen filmu’ godišnje uplaćuju 180.000 eura - Opština 155.000 a „Grad teatar“ 25.000 eura. Istovremeno, članom 18 ovog ugovora propisano je da, kao garanciju izmirenja obaveza, Opština je obavezna da ‘Lovćen filmu’ dostavi 10 potpisanih mjenica i 20 mjeničnih ovlašćenja, koje ‘Lovćen film’ može da upotrijebi za naplatu odmah po isteku rokova“, navodi se u krivičnoj prijavi.

Upozorava se da „ protivzakonito i neovlašćeno unošenje u ugovor o dugoročnom zakupu odredbe koja se odnosi na finansijsku podršku filmskom festivalu, poslužilo je kao podloga za zaključenje ugovora o realizaciji manifetscaija ‘Cadmus city’ i nezakonitom odlivu novca iz opštinskog budžeta“.

„Dokaz da je ovo još jedan od poslova koji su se zaključivali ‘iza zatvorenih vrata’, a kojim je Opštini Budva nanijeta milionska šteta, jeste i to da je 24. februara 2014, samo dan prije potpisivanja ugovora o davanju u dugoročni zakup ‘upriličen’ sastanak predsjednika Opštine Lazara Rađenovića, menadžerke grada Milene Marović Bogdanović, predstavnika Konzorcijuma Marka Radomana i Marka Kentere, koji je i te kako involviran u ovoj projekat. O involviranosti Kentera i Vladana Sretenovića u ovaj projekat dovoljno govori i podatak na zvaničnom sajtu biskopa ‘Budva cineplex’ – ‘ Budva cadmus cineplex bioskop nastao je kao ideja i incijativa gospodina Marka Kentere iz Budve i gospodina Vladana Sretenovića iz Beograda 2009. Zahvaljujući podršci Opštine Budva i predsjednika Lazara Rađenovića, koji je razumio potrebu grada za savremenim sadržajima, stvoreni su uslovi za privatno-javnim partnerstvom i ostvari ovaj projekat od opšteg interesa“, citiran je u krivičnoj prijavi sajt biskopa.

Ističe se da je sastanak organizovan nakon što je Rađenoviću opštinska Komisija dostavila izvještaj o vrednovanju ponuda, gdje je nagasila da projekat filmskog festivala nije razmatran.

„Znajući da nema nadležnosti da mimo odluke Skupštine opštine i bez ovlašćenja preuzima finanijske obaveze u ime Opštine niti da daje sredstva obezbjeđenja, Rađenović uvažava sve ‘argumente i primjedbe’ ponuđača a koje su suprotno skupštinskoj odluci. Rađenović je i protivpravnim iskorišćavanja svoga položaja preuzeo i druge finansijske obaveze koje nijesu bile predviđene skupštinskom odlukom. Tako je, nakon ovog ‘famoznog’ sastanka, Rađenović u ime Opštine nezakonito izdao garanciju za izmirenje obaveza – mjenice i mjenična ovlašćenja, kojima se omogućava ponuđaču da odmah naplati potraživanja. Izdavanje mjenica nije bilo predviđeno skupštinskom odlukom, a ovaj zahtjev ponuđača opštinska Komisija je ocijenila neosnovanim“, ističe se u krivičnoj prijavi.

Nezakonito djelovanje Rađenovića, kako piše u prijavi, tu se ne završava, već ponovo mimo odluke i odobrenja Skupštine opštine, protivzakonito iskorišćavanjem svog službenog položaja, nameće finansijske obaveze.

„Riječ je o obavezi finansiranja iznosa za održavanje zajedničkih djelova poslovno stambene zgrade, troškove utroška struje i odvoza smeća za prostore u kojima se nalazi bioskop. Ovi troškovi nijesu predviđeni skupštinskom odlukom, a Komisija ih je ocijenila neosnovanim. Iako je u pitanju ugovor o zakupu nepokretnosti, ni skupštinskom odlukom, ni ugovorom nije utvrđena visina zakupnine, a što je suprotno Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini”, stoji u prijavi.

Rađenoviću je, kako se dodaje, ugovor o zakupu poslužio i kao „osnov za nezakonito i bez odluke Skupštine opštine da sa ‘Lovćen filmom’ zaključi aneks ugovora o zakupu nepokretnosti“.

„Aneksom je izmijenjen član osnovnog ugovora koji se odnosi na subvenciju, na način što mu je umjesto prethodno utvrđenih 199.000 eura za 2015. i 2016. ugovorena isplata iznosi 398.000 eura (dupliran iznos jer je uračunata isplata obaveza za 19 i 20 godinu zakupa). Iz ovoga se jasno vidi da konkretan iznos ne predstavlja nikakvu subvenciju za kulturne manifetscaije, te da Opština 2015. i 2016. plaća kulturne manifestacije koje je trebalo organizovati 2033. i 2034?“, stoji u krivičnoj prijavi.

Subvenciju naplatili i godinu prije otvaranja

Iz Opštine tvrde da je na osnovu ovako ugovorenog posla „Lovćen film“ od Opštine Budva od 1. januara 2015. do 17. aprila 2018. naplatio 1.466.853,87 eura, umjesto 1,2 miliona, koliko je predviđeno odlukom o davanju u dugoročni zakup.

„U postupku koji je vođen pred Privrednim sudom po tužbi Opštine protiv ‘Lovćen filma’ za ništavost aneksa ugovora, vještak je utvrdio da je ‘Lovćen film’ i u 2014. naplatio od Opštine subvenciju uz iznosu od 199.000 eura, što je u suprotnosti sa odlukom o davnju u dugoročni zakup, gdje se jasno navodi da subvencije se ostvaruju stavljanjem biskopa u funkciju. Poznato je da je ‘Lovćen film’ sa radom bioskopa počeo sredinom 2015. Sud je bio stanovišta da je ugovor zaključen protivno prinudnim propisima, ali da je to zaključenje bilo zabranjeno samo jednoj strani, odnosno da bi u parničnom postupku posljedice snosila samo Opština Budva. Kod takvog stanja stvari, imajući u vidu da su ugovori i aneksi zaključivani mimo zakonske procedure, da je istim mijenjan položaj stranaka u javnom nadmetanju, te da su dogovori zaključivani neposrednim sporazumima jasno je da je u pitanju prethodni dogovor dviju strana“, navodi se u prijavi.

Bonus video: