ISTRAŽIVANJE CEDEM-A

Sudovi: Skoro svaki drugi predmet se vodi nepravično

U određenom broju predmeta, Uprava policije, nije postupila po naređenjima suda
51 pregleda 0 komentar(a)
Osnovni sud, Podgorica, Foto: Boris Pejović
Osnovni sud, Podgorica, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 28.09.2011. 15:00h

Crnogorski sudovi su za pet mjeseci u 45 odsto praćenih predmeta prekršili pravo na pravično suđenje, navodi se u CEDEM-ovom izvještaju o povredama tog ustavnog prava u radu pravosuđa.

Advokat Vladan Đuranović i predstavnici CEDEM-a Marija Vuksanović i Andrej Popović pratili su 35 krivičnih procesa u petomjesečnom periodu i zaključili da se najviše krši pravo na suđenje u razumnom roku, usljed neopravdanog odlaganja i tolerisanja nediscipline stranaka(devet predmeta).

U četiri posmatrana predmeta zabilježena je povreda prava na efikasnu odbranu, u tri slučaja postavlja se pitanje validnosti pojedinih dokaza, a u jednom predmetu uočene su povrede prava na jednakost oružja, jer je odbrana, kako se objašnjava, imala teškoća da dođe do svih dokumenata koji se izvode kao dokazi.

U izvještaju se posebno naglašava da , u određenom broju predmeta, Uprava policije, nije postupila po naređenjima suda

U izvještaju se posebno naglašava da je, u određenom broju predmeta, uočeno da državni organi, posebno Uprava policije, nije postupila po naređenjima suda. Zatim se navodi da u velikom broju slučajeva dolazi do neopravdanih odlaganja glavnog pretresa, usljed nedolaska stranaka, branilaca i sudija, što se ne kažnjava na adekvatan način. Takođe je u nekoliko predmeta konstatovano da sud ulazi u rasprave sa strankama, te da branioci po službenoj dužnosti dolaze nepripremljeni na suđenje.

Sudovi nemaju uslove za rad

Tim CEDEM-a je istakao i da crnogorski sudovi imaju problem neadekvatnih prostorija i uslova za rad.

Monitoringom rada sudova obuhvaćena su krivična djela sa elementima organizovanog kriminala i korupcije, zatim predmeti protiv čovječnosti i međunarodnog prava, slučajevi sa elementima kršenja službenih ovlašćenja, porodičnog nasilja, protiv časti i ugleda, kao i slučajevi tkz. klasičnog kriminala.

Đuranović je rekao da će izvještaj biti proslijeđen Vrhovnom sudu, Vrhovnom državnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde

Praćeni su oba Viša suda, i Osnovni sudovi u Podgorici, Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Kotoru. Svi slučajevi se prate od momenta podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude.

Đuranović je rekao da će izvještaj biti proslijeđen Vrhovnom sudu, Vrhovnom državnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde.

Nek procijeni onaj ko je nadležan

Na pitanje “Vijesti” da li je pravo na pravično suđenje ispoštovano ako predsjednik suda prekrši princip o slučajnoj dodjeli predmeta tako što slučaj dodijeli sebi, Đuranović nije želio da odgovori direktno.

“Vrlo je teško komentarisati nešto o čemu se ne znaju činjenice. Pravo na slučajnu dodjelu predmeta je ustanovljeno Zakonom o sudovima i ono treba da se poštuje. Domašaj eventualnog prekršaja tog prava procijeniće onaj koji je za to nadležan”, rekao je advokat.

Preporučujemo za Vas