ČEKAJUĆI KOVERTE

Stomatolozi-pripravnici skoro godinu bez plate

Stomatolozi, čija su imena poznata redakciji “Vijesti”, tvrde da su privatne stomatološke ustanove i Fond potpisali ugovore u kojima piše da je po članu 11 Fond u obavezi da izdvoji novac za plate pripravnika
0 komentar(a)
Ažurirano: 21.04.2011. 20:20h

Pripravnici stomatolozi koji su se obratili redakciji "Vijesti", tvrde da skoro godinu dana rade bez plate, iako u ugovorima, koje su potpisali sa Fondom za zdravstvo piše da je ta institucija u obavezi da im obezbijedi plate.

Stomatolozi, čija su imena poznata redakciji “Vijesti”, tvrde da su privatne stomatološke ustanove i Fond potpisali ugovore u kojima piše da je po članu 11 Fond u obavezi da izdvoji novac za plate pripravnika.

To se ni nakon skoro godinu dana nije dogodilo, iako je čak i javno obećavano.

Stomatolozi se pitaju da predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić na njih mislio kada je kazao „bolje je džabe raditi, nego džabe sjedjeti“.

Prema riječima nezadovoljnih pripravnika, sekretar ministarstva zdravlja Zoran Kostić im je kazao da je “za stomatologe izdvojeno 76.000 eura i da će taj novac biti opredijeljen za plate pripravnika što se ni dan danas nije dogodilo“.

Preko Zavoda 180 eura

Stomatološke ambulante su sa Fondom sklopile Ugovor o pružanju stomatoloških usluga.

U ugovoru u koji je redakcija imala uvid, u članu 11 piše da je davaoc usluga dužan da omogući obavljanje pripravničkog staža stomatologa, a da novac za obavljanje pripravničkog staža obazbjeđuje Fond.

Stomatolozi-pripravnici su kazali “Vijestima” da su prošle godine sklopili sa poslodavcima ugovor o radu, ali ne i sa Fondom, iako im je obećano da će i taj ugovor sklopiti. Ugovore sa Fondom su sklopile stomatološke ambulante u kojima oni rade.

Kada su u Fond predavali dokumentaciju o pripravničkom, morali su da prilože i odbijenicu od Zavoda za zapošljavanje, da bi dokumentacija bila potpuna kako bi sa Fondom mogli da sklope ugovor.

Da to nijesu uradili, mogli su da konkurišu preko Zavoda za zapopljavanje, i da kao pripravnici koji su primljeni preko Zavoda primaju po 180 eura mjesečno.

„Imaju novca za proširenje stomatologije, ali ne i za nas. U konkursu koji je izašao 28. marta traži se 14 timova za Nikšić, a do sada ih je bilo devet. Da je samo jedan tim manje imali bi novca za sve stomatologe pripravnike na mjesečnom nivou. Nije nam uplaćeno ni osiguranje, ni staž i zaista je više nego smiješno da zdravstveni radnici nemaju zdravstveno osiguranje, da mi koji smo rizična grupa, zbog kontakta koji imamo sa pacijentima, nemamo pravo ni na antibiotike“ kazali su stomatolozi pripravnici čija mjesečna plata, bez osiguranja, iznosi 310 eura.

Prošle sedmice stomatolozi pripravnici su imali sastanak sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenanom Hrapovićem koji im je, kako tvrde, kazao da će zajedno sa ministarstvima zdravstva i finansija pokušati da obezbijede novac za njihove pripravničke plate.

„Lakše bi nam bilo da je pripravnički doveden na volonterski nivo, jer bismo tada znali da nas ne sljeduju plate“, kazali su stomatolozi.

Fond nije sklapao ugovore

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje „Vijestima“ je odgovoreno da oni prošle godine nisu zaključili ni jedan Ugovor o finansiranju pripravnika doktora stomatologije, budući da finansijskim planom Fonda za 2010. godinu nijesu bila predviđena sredstva za te namjene, dok je u 2009. godini zaključio Ugovor o finasiranju 21 pripravnika.

„Što se tiče prošle godine, Fondu je dostavljena dokumentacija od strane stomatoloških ambulanti radi zaključivanja Ugovora o finasiranju pripravnika, i to za njih 20... Pojedine stomatološke ambulante su zaključile Ugovor o finansiranju pripravnika sa Zavodom za zapošljavanje, međutim Fond u 2010. godini nije zaključio nijedan ugovor”, piše u odgovoru Fonda koje je potpisao portparol Amer Ramusović.

On je potvrdio da je direktor primio je predstavnike pripravnika-stomatologa i da je na tom sastanku dogovoreno da Fond zajedno sa ministarstvima zdravlja i finansija pokuša da pronađe rješenje u vezi sa ovim problemom.

Preporučujemo za Vas