Tužioci da se pozabave plagijatom Lakićević - Đuranović

Krivična prijava podnijeta je podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je Lakićević-Đuranović, kako je CGO ranije analizom utvrdio i “Vijesti” objavile, specijalistički rad svog bivšeg studenta Đorđija Drinčića objavila kao svoj naučni članak u beogradskom časopisu “Pravni život”
6997 pregleda 19 komentar(a)
Bojana Lakićević-Đuranović, Foto: Vesko Belojević
Bojana Lakićević-Đuranović, Foto: Vesko Belojević

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je krivičnu prijavu protiv vanredne profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević-Đuranović zbog sumnnje da je izvršila krivično djelo - krađa intelektualne svojine, odnosno povredu moralnih prava autora i interpretatora iz člana 233 Krivičnog zakonika.

Iz Rektorata Univerziteta Crne Gore juče je “Vijestima” odgovoreno da će “shodno Zakonu o akademskom integritetu, postupiti u okviru svojih nadležnosti”.

Krivična prijava podnijeta je podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je Lakićević-Đuranović, kako je CGO ranije analizom utvrdio i “Vijesti” objavile, specijalistički rad svog bivšeg studenta Đorđija Drinčića objavila kao svoj naučni članak u beogradskom časopisu “Pravni život”.

To je “Vijestima” potvrdio i Drinčić, navodeći da je specijalistički rad njegov: “Članak u časopisu ima djelove mog rada i manji dio koji je pisala profesorica, pa samim tim ima elemente koautorstva”.

Drinčić, pak, nije potpisan kao koautor na rad objavljen u “Pravnom životu”.

“Bojana Lakićević-Đuranović je u decembru 2018, u časopisu ‘Pravni život’, tematski broj 12 Pravo i zapovest razuma, objavila pod svojim imenom rad ‘Uloga i značaj Suda pravde Evropske unije u stvaranju i primjeni prava EU - primjeri iz prakse’. Taj rad je gotovo u cjelosti plagirala od studenta Đorđija Drinčića, kojem je bila mentorka prilikom izrade njegovog specijalističkog rada ‘Uloga i značaj Suda pravde u stvaranju, tumačenju i primjeni prava EU’, a koji je on odbranio u junu 2018. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odnosno gotovo šest mjeseci prije nego što je ona objavila rad u stručnom časopisu. Istina, Drinčićev rad je daleko širi, ali u onom što je Lakićević-Đuranović objavila, nalazi se ne više od dvije rečenice koje nijesu integralno prenesene iz njegovog rada...”, stoji u krivičnoj prijavi, koju potpisuje direktorka CGO Daliborka Uljarević.

U prijavi se podsjeća i da Zakon o akademskom integritetu, u članu 10, jasno propisuje da je “plagijarizam preuzimanje tuđeg autorskog djela ili dijela autorskog djela, tuđih bitnih naučnih saznanja ili njihovih djelova, hipoteza, teorija, metoda, podataka do kojih se došlo naučnim istraživanjem, bez da označava autora ili sprovođenje druge slične radnje, pokazujući ih kao autentično svoje jelo, u cilju pribavljanja lične koristi”.

Uz prijavu, CGO je dostavio tužiocima i oba rada - Drinčićev i Lakićević-Đuranović.

Dok sa UCG kažu da će postupiti u okviru svojih nadležnosti, iz Ministarstva prosvjete su u odgovoru “Vijestima” saopštili da “Etički komitet imenuje i razrješava Vlada, u skladu sa Zakonom o akademskom integritetu, na period od četiri godine”. Ovo tijelo će, kažu u Ministarstvu, imati sedam članova koji će činiti istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.

“A formiranje se očekuje uskoro. Takođe, poznato vam je da će same ustanove, u skladu sa Zakonom, formirati etičke odbore, koji će zamijeniti postojeće sudove časti i odlučivati o kršenju akademskog integriteta. No, i prije navedenog, jasno je da je na snazi poseban zakon, odnosno Krivični zakonik, koji tretira plagijarizam, ali i Etički kodeks ustanova visokog obrazovanja. U članu 6 Etičkog kodeksa UCG je navedeno da pripadnici univerzitetske zajednice moraju jemčiti za izvornost (orginalnost) svojih objavljenih naučnih radova i umjetničkih djela, kao i za tačnost i poštenje u prikazivanju i navođenju informacija o porijeklu ideja i navoda kojima su se u radu koristili. Osim toga, navedeno je i da je akademsko osoblje dužno da poštuje moralna i profesionalna načela, uključujući i ona koja se odnose na profesionalnu odgovornost i odgovornost prema instituciji. Na akademske odnose i ponašanje akademskog i drugog osoblja koja nijesu opisana ovim Etičkim kodeksom mogu se primjenjivati nepisana pravila i načela akademskih institucija, kao i univerzalni standardi profesionalnog akademskog ponašanja...”, zaključuju iz Ministarstva i dodaju da je za primjenu Etičkog kodeksa, odnosno utvrđivanje moralne i profesionalne odgovornosti nadležan je Sud časti.

Bošnjak: Nedopustiv kukavičluk akademske zajednice

Poslanica DF-a Branka Bošnjak ocijenila je da “ne iznenađuju ova dešavanja, jer se radi o osobi kojoj su nakon diplomiranja, što je protivzakonito, ispravljane ocjene da bi dosegla minimalni prosjek koji je potreban da bi se ostalo na fakultetu”.

“Svojevremeno je i Rektorat formirao komisiju koja je to utvrdila ko su profesori koji su to uradili, ali se nije puno talasalo jer je dekan bio, čuveni (Ranko) Mujović koji ima dobra ‘DPS leđa’ i to se zataškalo. Pa od nekog ko je na taj način, prečicom doveden na fakultet, ne iznenađuju ni ove nove afere. Takvi u današnjem društvu prosperiraju. Meni najviše u svemu smeta kukavičluk starih profesora, onih sijedih glava, koji ćute o sunovratu Univerziteta. Posebno me nervira nezdrava solidarnost, da se zaboga ne zamjere, a to što se blati ugled najviše obrazovne ustanove, koji se mukotrpno decenijama gradio, to nikom ništa. Ali očigledno je da sve degradirano u ovom društvu, da su vrijednosti potpuno poremećene, pa je valjda i sadašnji Univerzitet odraz ovakvog društva”, kazala je ona.