JE LI NEZAKONITO SMIJENJEN?

O Đuroviću će ponovo odlučiti za 30 dana

Nakon što je Viši sud ukinuo njegovu odluku, sudija Radovan Vlaović opet odlučuje da li je Skupština postupila zakonito
1851 pregleda 0 komentar(a)
Goran Đurović, Foto: Savo Prelević
Goran Đurović, Foto: Savo Prelević

Sudija Osnovnog suda Radovan Vlaović u roku od mjesec dana ponovo će odlučiti da li je Skupština Crne Gore nezakonito smijenila Gorana Đurovića iz Savjeta Radio televizije Crne Gore (RTCG).

Ranije je donio prvostepenu odluku da je Đurović nezakonito smijenjen 2018. godine, ali je presudom Višeg suda ona ukinuta. Viši sud se pozvao na pravni stav Vrhovnog suda - da redovni sudovi nisu nadležni da ispituju zakonitost odluka Skupštine Crne Gore.

Đurovićev pravni zastupnik Dalibor Tomović na jučerašnjem ročištu ponovljenog suđenja, kazao je da je Viši sud u svemu potvrdio odluku Upravnog suda, koji je odbio da odlučuje u sporu njegovog klijenta: “Jer sudovi ne mogu odlučivati o stvari gdje je Skupština donijela odluku po svojim ustavnim ovlašćenjima”.

On je, međutim, pojasnio da je i Ustavni sud odbacio Đurovićevu predstavku sa obrazloženjem da o njoj prethodno treba da se raspravlja pred redovnim sudovima.

“Ovim je Ustavni sud potvrdio da Osnovni sudovi imaju nadležnost da odlučuju u ovoj stvari”, kazao je Tomović.

Tomović se pozvao i na praksu u Srbiji i Hrvatskoj gdje su redovni sudovi nadležni da razmatraju odluke njihovih parlamenta o imenovanjima i razrješenjima funkcionera.

Pozvao se i na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, čija je Crna Gora potpisnica, i kazao da bi suprotno tom dokumentu bilo ako bi javnim funkcionerima bilo uskraćeno pravo na pristup sudu ili na djelotvoran pravni lijek.

Kazao je da praksa Evropskog suda za ljudska prava poznaje dva uslova u kojima država može uskratiti sudsku zaštitu javnom funkcioneru - ako je to izričito propisano zakonom ili ako je to objektivno opravdano nespornim javnim interesom.

Tomović je ocijenio da u Crnoj Gori nijedan propis izričito ne ukazuje da sudovi nijesu nadležni za ovakve tužbe, niti je u ovom slučaju ukazano na opravdani javni interes da Đurović prestane da vrši javnu funkciju.

“Smatramo da ne postoji član Ustava ili zakonska odredba po kojoj tužilac (Đurović) ne može pokrenuti sudski spor protiv odluke o razrješenju Skupštine Crne Gore, pa je jasno da bi tužiocu bilo povrijeđeno pravo na pristup sudu i pravo na djelotvoran pravni lijek”, kazao je Tomović.

On je tražio od Vlaovića da usvoji tužbeni zahtjev, kao što je to učinio i prethodni put.

Zastupnica države Radomirka Raičević tražila je od sudije da donese odluku u skladu sa ukidnim razlozima Višeg suda, odnosno da Osnovni sud nije nadležan za odluke zakonodavnog tijela.

Gorana Đurovića je Skupština smijenila nakon što je Administrativni odbor prethodno utvrdio da je bivši član Savjeta RTCG kršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je istovremeno sa javnom funkcijom bio direktor u preduzeću koje se bavilo proizvodnjom i prometom voća i povrća.

Pravni eksperti i NVO aktivisti tada su tvrdili da je riječ o prekršaju zbog kojeg nije mogao biti smijenjen, već da je riječ o političkoj odluci vladajuće većine. 

HRA: Osnovni sud da Đuroviću obezbijedi pravo na pravni lijek i pristup sudu  >>>