NEKADA POD LUPOM SDT, SADA DOBILI POZITIVNO MIŠLJENJE DRI

Parking servis više nije problematično preduzeće

Budvansko preduzeće koje se nalazi pod lupom Specijalnog tužilaštva zbog ranijih brojnih malverazacija, sada dobilo pozitivno mišljenje DRI
7651 pregleda 3 komentar(a)
Parking u Budvi, Foto: Vuk Lajović
Parking u Budvi, Foto: Vuk Lajović

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju poslovanja budvanskog opštinskog preduzeća „Parking servis“, kao i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

To nekada najproblematičnije preduzeće, koje se nalazi pod lupom Specijalnog tužilaštva zbog brojnih malverzacija koje su rađene tokom upravljanja DPS garniture, sada je postalo finansijski stabilno i uspješno.

„Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja “Parking servis Budva” za 2018. godinu, analizom prikupljenih dokaza, stečeno je razumno uvjerenje da su finansijski izvještaji sastavljeni, u svim materijalnim aspektima, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su finansijski izvještaji, u svim materijalnim aspektima prezentovani na fer i objektivan način, u odnosu na postavljene kriterijume za finansijsku reviziju na osnovu čega nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na finanijsku reviziju“, navodi se u izvještaju državnog revizora.

Revizijom pravilnosti godišnjeg finansijskog izvještaja, kako se navodi u izvještaju DRI, “Parking servis” nije u potpunosti uskladio poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

„Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o poreskoj registar kasi, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Budva, koja su materijalno značajna ali ne i prožimajuća u odnosu na postavljene kriterijume za reviziju pravilnosti, na osnovu čega nadležni Kolegijum DRI izražava uslovno mišljenje na reviziju”.

Kada je početkom 2017. preuzela preduzeće, nova uprava “Parking servisa”, koju je postavila vladajuća budvanska koalicija dočekali su veliki problemi - blokiran račun preduzeća i dugovanje od 650 hiljada eura.

Angažovan je revizor, koji je uradio izvještaj na osnovu koga je i podnijeta krivična prijava. On je utvrdio da je tokom 2016. rukovodstvo te firme na službena putovanja potrošilo 35.901 euro, dok ostali radnici još pet hiljada eura. Uvidom u fakture vidi se da je na samo jedno službeno putovanje u Beograd tadašnji direktor potrošio 2.751 euro, dok ga je drugi službeni put koštao 1.531 euro. Nije se štedjelo i kada su reprezentacije bile u pitanju, pa u revizorskom izvještaju se između ostalog navodi da je direktor na biznis kartici potrošio 7.181 euro, ali se ne zna šta je trgovao i plaćao njome.

Za „razduženja po nalogu direktor je imao trošak od 5.424 eura, dok na ime „raznih računa” 2016. je potrošio još 1.249 eura novca preduzeća. Izuzetni troškovi su bili i za službeni automobil „opela insignio” koji je firmu tokom 2015. i 2016. godine koštao za održavanje i gorivo nevjerovatnih 12.750 eura. Tokom obje godine mijenjane su i kupovane nove gume za šta je potrošeno nešto manje od četiri hiljade eura.

Ograničiti izdavanje povlašćenih parking karti

DRI je konstatovala da Odbor direktora nije, u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine, donio Odluku kojom bi se propisali bliži uslovi za izdavanje povlašćene parking karte.

„To može dovesti do uvećanog izdavanja povlašćenih (službenih) parking karata. Preporuka je da Odbor direktora društva treba da, u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima i garažama, donese Odluku kojom bi se bliže propisali uslovi za izdavanje povlašćenih parking karti i da ograniči izdavanje povlašćenih (službenih) parking karata. Društvo, takođe treba da, prilikom izdavanju faktura za pretplatne karte - propusnice, postupa u skladu sa Odlukom o cijenama usluga parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima i da u svim slučajevima fakturiše usluge parkiranja na parkiralištima po cijenama i tarifama koje su predviđene navedenom Odlukom. Društvo treba da unaprijedi softver za izdavanje propusnica, na način da obezbijedi da unos i obračun cijene za propusnicu, umjesto službenika, vrši Softver na osnovu unaprijed unesenog cjenovnika“, preporučila je DRI.