Radnici Opštine Budva povukli tužbe teške oko milion eura

Zaposleni tužili Opštinu Budva zbog pogrešno obračunatih zarada, a odustali jer su prethodni sporovi izgubljeni i morali bi da isplate desetine hiljada eura sudskih troškova
4012 pregleda 1 komentar(a)
Brojne tužbe: Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Brojne tužbe: Opština Budva, Foto: Vuk Lajović

Radnici Opštine Budva, njih oko 50, samoinicijativno su povukli tužbe u devet sporova, kojima su tražili da im se isplati oko milion eura na ime pogrešno obračunatih koeficijenata i zarada za period od 2013. do 2017.

Povlačenje tužbi uslijedilo je nakon što je Opština uspjela prošle godine da dobije dva ključna spora, koja su potvrđena odlukama Vrhovnog suda, a koja su vodila 22 opštinska funkcionera i radnika. Bivši i sadašnji opštinski funkcioneri su tražili da im se isplati 355 hiljada eura sa uračunatim kamatama, ali su spor pravosnažno izgubili, te na ime sudskih troškova moraju da isplate na desetine hiljada eura.

Poučeni tim iskustvom i odlukama Vrhovnog suda, grupa radnika koja je vodila odvojenih devet sporova povukla je tužbe i zatražila prekid sudskih sporova, a Opštini je stiglo od suda da se izjasni. Protiv Opštine radnici su proteklih godina vodili čak 28 sporova i tražili oko šest miliona eura da im se isplati na ime manje obračunate zarade od 2013. do 2017.

Više od 200 radnika opštinske administracije tražili su da im Opština na ime naknade materijalne štete po osnovu manje isplaćene zarade za period od 1. januara 2013. do 1. januara 2017. isplati naknadu. U tužbama radnici su se pozivali da ih je Opština oštetila isplaćivanjem manjih zarada.

Opština je u januru 2008. donijela odluku kojom je utvrdila minimalnu cijenu rada od 100 eura, a početkom aprila 2009. donijela novu odluku kojom je minimalna cijena rada smanjena na 85 eura. Opština potom početkom marta 2012. donosi još jednu odluku kojom minimalnu cijenu rada utvrđuje na iznos od 55 eura, ali važenje te odluke oročava do 31. decembra iste godine, nakon čega nova odluka nije donijeta.

Vrhovni sud je u oktobru prošle godine presudio da je tužba opštinskih funkcionera neosnovana i odbio je, što je bio jasan signal onima koji ostaju pri svojim tužbenim zahtjevima da ih očekuje slična odluka.

„Neosnovani su navodi tužioca (radnika) da je Opština trebalo da im isplaćuje zaradu prema odluci iz 2008, koja je na snazi. Takođe, ne stoje navodi radnika da je Opština nakon 31. decembra 2012. nastavila da im zaradu na osnovu odluke iz marta te godine, kojom je utvrđena minimalna cijena rada u iznosu od 55 eura. Sudski vještak je objasnio da je svim radnicima u spornom periodu zarada bila isplaćivana u skladu sa uputstvima Ministarstva finansija sa obračunskom vrijednošću koeficijenta od 90 eura bruto, zbog čega su navodi tužioca bez osnova“, obrazložio je Viši sud u presudi iz oktobra.

Opština je godinama unazad bila „omiljena meta“, ne samo radnicima nego i svima onima koji sa njome sarađuju, da je tuže i nerijetko su sporovi dobijani, a lokalna uprava plaćala ogromne odštetne zahtjeve. Nova gradska uprava angažovanjem advokatskih kancelarija, u najškaljivijim predmetima, kakav je i ovaj u slučaju tužbi radnika, uspjela je da dobije sporove i time onemogući isplatu milionskih tužbenih zahtjeva. Primjera radi, šest miliona eura je ovogodišnji budžet za isplatu svih plata zaposlenima.

Sporovima se potražuje čak 95 miliona eura

Protiv Opštine Budva vodi se ukupno 460 sudskih sporova pred crnogorskim sudovima, koji su ukupno ”teški” čak 95 miliona eura.

„Broj aktivnih parničnih predmeta u 2018. godini bio je 460. Sekretarijat za zaštitu imovine je u postupcima pred Osnovnim sudom u Kotoru, na Cetinju, u Nikšiću, u Baru, Herceg Novom, Beranama, te Privrednim, Apelacionim, Višim i Upravnim sudom Crne Gore, Vrhovnim sudom Crne Gore zastupao Opštinu Budva na 922 održana ročišta“, navodi se u izvještaju tog sekretarijata od prošle godine.

Da su tužbeni zahtjevi ozbiljna prijetnja za finansijsko funkcionisanje metrpole turizma, jasno je u svome izvještaju o reviziji završnog računa Opštine Budva za 2018., upozorio je prije nekoliko mjeseci i nezavinsi revizor.

Revizor je tada saopštio da je na završni račun dato mišljenje sa rezervom između ostalog i zbog 95 miliona eura sredstava koja lako mogu biti odliv, po osnovu utuženja Opštine od strane fizičkih i pravnih lica.

Bonus video: