DEMANTUJU NAVODE NVO GREEN HOME

Prijestonica Cetinje: Nije planirana sječa drveća, te devastacija i oštećenje životne sredine

U saopštenju se navodi da je istina da je Prijestonica Cetinje krajem prošle godine sa Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine zaključila ugovor o izradi studije zaštite parkova, odnosno zaštite njihove "autohtone i
alohtone dendroflore"

497 pregleda 0 komentar(a)
Prijestonica Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje
Prijestonica Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje najoštrije demantuje navode iz saopštenja NVO Green Home, prema kojima je planirana sječa drveća u Njegoševom i Parku 13. jul, te njihova devastacija i oštećenje životne sredine i zaštićenog prirodnog dobra, saopšteno je danas iz Prijestonice Cetinje.

NVO Green Home: Spriječiti devastaciju Cetinjskih parkova>>> "Nijesu tačni navodi iz saopštenja da je za potrebe prilagođavanja presjedničke rezidencije ograđena jedna trećina Njegoševog parka, te da se u Parku 13. jul planira sječa drveća zbog postavljanja teretane i dječijeg igrališta. Nije tačan navod ni da je planirana sječa drvoreda lipa u Ulici Baja Pivljanina, niti uklanjanja drveća ispred zgrade opštine", ističe se u saopštenju Prijestonice Cetinje. U saopštenju se dodaje da je istina da je Prijestonica Cetinje krajem prošle godine sa Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine zaključila ugovor o izradi studije zaštite parkova, odnosno zaštite njihove "autohtone i alohtone dendroflore".

"Struci je poznato da je za izradu Studije potrebno godinu, te da je ona neophodan dio projekta rekonstrukcije Njegoševog i Parka 13. jul, koji je pokrenut još 2013. godine, uz finansijsku podršku UNDP. Tek nakon završetka studije biće moguće cjelovitije hortikulturno i arhitektonsko uređenje parkova, njihovo adekvatno održavanje, kao i osmišljavanje sadržaja koji neće narušavati status zaštite koji uživaju", kazali su iz Prijestonice Cetinje. Oni su poručili i da je istina da Prijestonica u saradnji sa Ministarstvom kulture radi na konzervtorskom projektu tri parkovske kapije, te da projekat pripremaju stručnjaci Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. "Istina je da je Prijestonica Cetinje, samostalno ili sa partnerima, u užem gradskom jezgru prošle godine zasadila oko 250 stabala različitog drveća, te da smo podržali gotovo sve nacionalne i lokalne ekološke i akcije zaštite životne sredine, vjerujući da tako čuvamo svoj grad za generacije koje dolaze", piše u saopštenju Prijestonice Cetinje. Naveli su i da je svaka odluka o sadnji drveća u gradskoj sredini donešena je na predlog struke, uvažavajući potrebu da se sačuvaju autohtone vrste ovog područja. "Dakle, istina je da imamo planove kako da valorizujemo parkove, koje vidimo kao trajnu prirodnu i kulturnu vrijednost, ali samo pod uslovima u kojima će, kao i do sada, odlučujuću riječ imati struka. Sve ostalo je van našeg interesovanja", zaključuje se u saopštenju Prijestonice Cetinje.