resorno ministarstvo nastavilo monitoring

Romi i Egipćani se teže zapošljavaju: Nezaposleno 851 radno sposobnih

"Od ukupnog broja nezapošljenih lica evidentiranih kod ZZZ njih 25 je sa srednjom školskom spremom od čega je sedamnaest (17) sa završenim trećim stepenom i osam (8) lica sa završenim četvrtim stepenom. Jedno (1) lice je sa višom školom (završenim šestim stepenom) a dva (2) lica su sa završenim fakultetom (sedmi stepen školske spreme)"

3008 pregleda 2 komentar(a)
Detalj sa sastanka, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Detalj sa sastanka, Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) nastavilo je sa aktivnim monitoringom politika i prakse društvenog uključivanja Roma i Egipćana, saopšteno je iz MLJMP.

Državni sekretar u MLJMP Aleksandar Saša Zeković obavio je konsultaciju sa Nevenom Šuković, savjetnicom u Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) Crne Gore i članicom Komisije za praćenje i implementaciju "Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020".

Saopšteno je da se na evidenciji ZZZ trenutno nalazi 851 osoba iz romske i egipćanske nacionalnosti koje aktivno traže zapošljenje. Podaci o etničkom porijeklu su dobijeni na osnovu njihovog samodeklarisanja što je važna odrednica identiteta.

Predstavnica ZZZ Crne Gore Nevena Šuković, iz Sektora za posredovanje pri zapošljavanju i EURES, je predstavila aktuelne podatke koji su značajni za razumijevanje problematike zapošljavanja i planiranja daljeg djelovanja.

"Od ukupnog broja nezapošljenih lica evidentiranih kod ZZZ njih 25 je sa srednjom školskom spremom od čega je sedamnaest (17) sa završenim trećim stepenom i osam (8) lica sa završenim četvrtim stepenom. Jedno (1) lice je sa višom školom (završenim šestim stepenom) a dva (2) lica su sa završenim fakultetom (sedmi stepen školske spreme)", navodi se u saopštenju MLJMP.

Kostatovano je da Romi i Egipćani prema obrazovnom nivou, posjedovanju tržišno upotrebljivih znanja, sposobnosti i vještina i načinu na koji znanja i sposobnosti koriste u najvećem broju spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba.

Detaljno je predstavljena odgovornost i rad savjetnika koji prati svaku evidentiranu osobu na birou rada. To podrazumijeva, između ostalog, uredno informisanje o oglasima, upućivanje ka poslodavcima, svrstavanje prema stepenu zapošljivosti, utvrđivanje plana zapošljavanja. ZZZ Crne Gore posvećeno i aktvno sprovodi i grupno savjetovanje kroz koje se organizuju radionice radi sticanja i razvijanja znanja i vještina za aktivno traženje posla. Dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti prema obrazovanim Romima i Egipćanima sa evidencije ZZZ Crne Gore koji kontinuirano pokazuje otvorenost za uspostavljanje saradnje i širenje partnerske podrške prema socijalnoj inkluziji svih ranjivih grupa.

MLJMP je prepoznalo potrebu da se osnaži promovisanje zapošljavanja ranjivih grupa, uz predstavljenje pozitivnih primjera i promociju takvih poslodavaca a posebno da se ponovo kreiraju subvencije za zapošljavanje određenih grupa unutar romske i egipćanske zajednice. Kada bi se podržalo zapošljavanje obrazovanih Roma i Egipćana, u praktičnom i suštinskom smislu bi se osnažila poruka o značaju i koristima obrazovanja.

U MLJMP je istaknuta važnost da se pri angažovanju i zapošljavanju lica koji pomažu socijalnu inkluziju Roma i Egipćana vodi računa o poznavanju jezika koje govore i koriste ove zajednice. Jezička barijera je jedan od glavnih ograničavajućih faktora pri realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja ali i za bolji uspjeh u obrazovanju. Zato je važno da se pri izboru kandidata naročito vodi računa o njihovom poznavanju romskog i albanskog jezika, bez obzira na nacionalnost jer je to ključno za buduću komunikaciju i dobre rezultate.

Zajednički je prepoznata potreba da se kroz unaprijeđenu pažnju MLJMP, Ministarstva prosvjete, ZZZ Crne Gore i poslodavaca osnaže aktivnosti u odnosu na rezultate zapošljavanja Roma i Egipćana. MLJMP će predložiti format međusobne diskusije, uz uključenost organizacija civilnog društva koje se trebaju prepoznati kao ozbiljan partner u zapošljavanju obrazovanih i kvalifikovanih pripadnika ovih etničkih zajednica i kod prepoznavanja mogućih primjera diskriminacije na tržištu rada.

Sastanku su prisustvovali savjetnici u MLJMP mr Sokolj Beganaj, Mirela Ramčilović i mr Ramiz Šahman.

Preporučujemo za Vas