RUINIRANI OBJEKAT U PODGORIČKOJ BOKEŠKOJ ULICI

Šta će biti s kućom? (Ne) ruše je

Iz Glavnog grada kažu da rade sve da se zdanje sačuva, Ministarstvo se ne oglašava

19797 pregleda 39 reakcija 12 komentar(a)
Neizvjesna sudbina: Ruinirana kuća u Bokeškoj ulici, Foto: Savo Prelević
Neizvjesna sudbina: Ruinirana kuća u Bokeškoj ulici, Foto: Savo Prelević

Nije izvjesno da li će urušena kuća u podgoričkoj Bokeškoj ulici preživjeti rekonstrukciju najavljene pješačke zone.

Dok iz Glavnog grada tvrde da preduzimaju sve da bi se ruinirana kuća tokom radova sačuvala, iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nijesu odgovorili na pitanja „Vijesti“ o budućem statusu objekta.

Objekat je godinama ruiniran, a pažnju je zavrijedio tek nedavno kada su građani preko društvenih mreža pozvali na njegovo očuvanje i zahtijevali od nadležnih da kuću ne ruše tokom rekonstrukcije.

Odmah se oglasio i gradonačelnik Ivan Vuković, tvrdeći da grad radi sve da zdanje sačuva, a svoje tvrdnje je potkrijepio dopisom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Ministarstvu ekologije u kome se traže da postupe shodno članu 112 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

U tom članu stoji da će „nadležni inspekcijski organ naložiti, po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica, uklanjanje objekta za koji se utvrdi da je usljed dotrajalosti, nedostataka ili većih oštećenja ugrožena stabilnost, radi čega predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i za bezbjednost saobraćaja...“.

Odgovarajući na pitanja „Vijesti“ zašto se Agencija za izgradnju i razvoj pozvala na član Zakona koji reguliše način uklanjanja objekta, ako je namjera bila da se očuva, iz Glavnog grada poručuju da ne stoji teza da član 112 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata znači nužno rušenje objekta, “već obavezu onoga ko je je po zakonu nadležan da utvrdi da li je objekat za uklanjanje ili nije, a to je u konkretnom slučaju važno jer se radi o jednoj od najprometnijih ulica u centru grada, ali i objektu koji je značajan za očuvanje vizuelnog identiteta Bokeške ulice.

“S obzirom na to da je glavnim projektom rekonstrukcije predviđeno popločavanje prostora uz objekte koji se nalaze na lijevoj strani saobraćajnice, a među njima je pomenuti ruinirani objekat, Agencija za izgradnu i razvoj Podgorice se u decembru prošle godine obratila Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, da preduzme mjere iz svoje nadležnosti, prvenstveno zbog bezbjednosti pješaka i gradilišta. Nakon toga, pošto nijesmo dobili odgovor, resornom Ministarstvu smo se obratili i 22. januara i ponovo 8. fabruara ove godine sa molbom za hitnost u postupanju. U međuvremenu, izvođaču radova je izdat nalog da zaštiti predmetni objekat, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, kao i objekte u neposrednoj blizini, i da sa pažnjom izvodi radove, imajući u vidu stanje u kome se objekti u ovoj ulici već više godina nalaze”, objašnjavaju u Glavnom gradu.

Navode i da su u Ministarstvu, “nakon istupa gradonačelnika”, odlučili da reaguju i postupe u skladu sa svojim ingerencijama na način što su na lice mjesta poslali odgovorne predstavnike iz tog resora kako bi se upoznali sa stanjem objekta.