pripremili predlog sporazuma

Advokati prekidaju štrajk kad počne mijenjanje zakona

Štrajk advokata zbog obaveze da fiskalizuju račune za pružanje svojih usluga počeo je 24. maja

16670 pregleda 14 komentar(a)
Od početka štrajka odloženo hiljade ročišta, a osumnjičeni za najteža krivična djela ne mogu ni u pritvor (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Od početka štrajka odloženo hiljade ročišta, a osumnjičeni za najteža krivična djela ne mogu ni u pritvor (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Advokatska komora pripremila je predlog sporazuma prema kojem bi oni prekinuli štrajk uz uslov da se formira radna grupa koja bi do kraja septembra pripremila izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, a da do tada ne budu obuhvaćeni fiskalizacijom, saznaju “Vijesti”.

Ministarstvo finansija još nije razmatralo taj predlog, ali bi se to moglo desiti naredne sedmice.

Štrajk advokata zbog obaveze da fiskalizuju račune za pružanje svojih usluga počeo je 24. maja.

Zbog štrajka je blokiran provosudni sistem, odloženo na hiljade ročišta u sudovima na svim nivoima a osumnjičenima za najteža krivična djela ne može biti određen pritvor već se puštaju na slobodu, zbog zakonske procedure da im ta mjera ne može biti određen bez prisustva advokata.

Prema informacijama “Vijesti”, advokati su prilikom pripreme teksta ovog sporazuma konsultovali Ministarstvo pravde koje od početka podržava zahtjeve advokata da budu izuzeti iz fiskalizacije.

Predlog teksta sporazuma predviđa da Advokatska komora, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu svoju elaboraciju spornih pitanja i razloga za nemogućnost primjene Zakona, sa predlozima mogućih rješenja za njegovu izmjenu.

Nakon toga bila bi formirana radna grupa od po šest predstavnika Advokatske komore i Ministarstva finansija, kojom bi koordinirao po jedan predstavnik tih institucija.

Zadatak radne grupe bio bi da razmotri sve dostavljene predloge Advokatske komore, da sačini analizu mogućih modaliteta elektronskog evidentiranja prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju nastalom prilikom pružanja pravne pomoći, kao i da nakon postignutog dogovora o obostrano prihvatljivim rješenjima sačini tekst predloga izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji.

“Imajući u vidu urgentnu potrebu rješavanja nastale situacije izazvane obustavom pružanja pravne pomoći, te ogroman društveni značaj, kako pružanja pravne pomoći građanima Crne Gore, tako i uspješnog uspostavljanja održivog sistema elektronskog evidentiranja prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju, rok za izradu predloga izmjena i dopuna zakona je 30. septembar 2021. godine”, piše u jednoj od tačaka predloženog teksta sporazuma.

Navedeno je i da će se u međuvremenu “zbog nemogućnosti adekvatne primjene pojedinih odredaba Zakona na advokate kao poreske obveznike, evidentiranje prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju u ovoj djelatnosti vršiti na isti način kao i do početka primjene Zakona”.

Advokatska komora se obevezuje da nakon eventualnog potpisivanja sporazume, a najkasnije do dana obrazovanja radne grupe, u okviru svojih procedura stavi van snage odluku od 20. maja 2021. godine, “kojom je proglašena opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore”.

Sporno da li se samim tekstom sporazuma prejudicira rješenje

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Ministarstvu finansija bi moglo biti sporno što se u ovako pripremljenom predlogu sporazume na neki način prejudicira rješenje jer se na više mjesta navodi da advokati pružaju pravnu pomoć a ne oporezive komercijalne usluge.

Takođe, Ministarstvo bi potpisivanjem ovog sporazume prihvatilo da postojeći Zakon o fiskalizaciji nije primjenljiv na advokatsku djelatnost.

U samoj preambuli predloga sporazuma je navedeno: “Uvažavajući specifičnosti advokature, koja je Ustavom utvrđena kao nezavisna i samostalna profesija koja pruža pravnu pomoć, a imajući u vidu nemogućnost adekvatne primjene pojedinih odredaba Zakona i fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i potrebu uvođenja elektronskog evidentiranja prometa u gotovinskom i bezgotovinskom plaćanju kod svih poreskih obveznika, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Advokatska komora postigli su sporazum”.