"svaki napad apsolutno neprihvatljiv"

Civilni sektor pozdravio predlog izmjena Krivičnog zakonika u cilju snažnije zaštite novinara

Poslanik Marko Milačić Skupštini dostavio Predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore, koji potpuno podržava predloge koje je devet nevladinih organizacija u junu dostavilo Vladi i parlamentu

6519 pregleda 5 komentar(a)
Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević, Foto: PR Centar
Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević, Foto: PR Centar

Akcija za ljudska prava (HRA) i Sindikat medija pozdravili su činjenicu da će se, poslije desetogodišnjeg zalaganja za propisivanje jače krivičnopravne zaštite novinara, takav predlog po prvi put naći u skupštinskoj proceduri.

Poslanik Marko Milačić je, kako je najavio na na skupu održanom u organizaciji Sindikata medija u četvrtak, Skupštini dostavio Predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore, koji potpuno podržava predloge koje je devet nevladinih organizacija u junu dostavilo Vladi i parlamentu.

Akcija za ljudska prava, Sindikat medija Crne Gore, Društvo profesionalnih novinara, Udruženje novinara Crne Gore, Institut za medije Crne Gore, Građanska alijansa, Centar za građansko obrazovanje, NVO 35mm i Media Centar, predložili su propisivanje novih krivičnih djela "Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka" i "Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka", i dopunu krivičnih djela "Teška tjelesna povreda" i "Teško ubistvo" u odnosu na novinare kao oštećene.

Milačić je, kako je saopšteno iz HRA, prihvatio i predlog te nevladine organizacije i Sindikata medija da se za potrebe KZ-a propiše i definicija novinara koja je korišćena u instrumentima Savjeta Evrope, a na osnovu koje se novinarom smatra svako fizičko ili pravno lice koje je redovno ili profesionalno angažovano u sakupljanju i širenju informacija javnosti koristeći sva sredstva masovne komunikacije. "Ova definicija dakle uključuje i snimatelje i druge medijske radnike, angažovane u novinarskom poslu".

"Predlog propisivanja novih krivičnih djela Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka izradila je još 2010. godine i javnosti predstavila radna grupa HRA, koju su činili sudija Ana Vuković i advokati Veselin Radulović, Tamara Durutović, Dušan Stojković, Peter Noorlander i Tea Gorjanc Prelević, direktorica HRA. Ovaj predlog je kasnije dopunjen predlozima za povećanje kazni za krivična djela Teško ubistvo i Teška tjelesna povreda nad novinarima, kao i predlogom za dopunu definicije pojma novinar", navode iz HRA.

Podsjetili su i da se Sindikat medija Crne Gore od 2014. zajedno sa HRA zalaže za navedene izmjene KZ-a, a da im se ove godine pridružilo još sedam NVO.

Predlozi izmjena Krivičnog zakonika, kako ističu, utemeljeni su u stavu da je svaki napad na novinara apsolutno neprihvatljiv i da predstavlja izrazitu društvenu opasnost. Prema novinarima se ne smije primjenjivati nasilje zato što imaju različite stavove i rade novinarski posao, i bez obzira na to kako taj posao rade, poručili su iz HRA.

Naglašavaju da Crnu Goru i dalje opterećuju slučajevi nekažnjenih napada na novinare, a da je u prvoj polovini ove godine zabilježeno je čak 12 novih slučajeva verbalnih i fizičkih napada, prijetnji, uvreda i omalovažavanja novinara i medijskih radnika, do kojih je najčešće došlo dok su obavljali uobičajene radne zadatke.

"Svjesni smo da se napadi na novinare mogu suzbiti samo djelotvornim istragama u sadejstvu s ozbiljnim kaznama. Očekujemo da se predlog izmjena KZ-a prihvati kao izraz većinske volje u državi da napadi na novinare moraju prestati i da će se kažnjavati isto kao i napadi na službena lica. Podsjećamo i da je još 2012. godine istraživanje javnog mnjenja OEBS-a i CEDEM-a pokazalo da većina ispitanika podržava izmjene KZ-a u pravcu strožijeg kažnjavanja napada na novinare", navode iz HRA.

Iz te NVO su kazali kako očekuju da ova zakonodavna aktivnost podstakne i državno tužilaštvo da procesuira sve neistražene i neriješene napade, počev od nerazjašnjenog ubistva Duška Jovanovića.