Promovisana knjiga "Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja"

Istraživanje kulture sjećanja kroz nadgrobne spomenike Muslimana Bijelog Polja

"Najstariji pronađen nišan sa natpisom je iz 1767. godine, a najmlađi iz 1967. godine", kazao je Smailović

2837 pregleda 1 komentar(a)
Sa promocije, Foto: Jadranka Ćetković
Sa promocije, Foto: Jadranka Ćetković

"Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja", autora Saita Šabotića, efendije Enisa Burdžovića, Alije Kujovića, arheologa Burhana Čelebića i Edina Smailovića, promovisana je u Bijelom Polju.

Enis ef. Burdžović je kazao da je istraživački rad mladih autora ove knjigefokusiran na istraživanje kulture sjećanja kroz nadgrobne spomenike Muslimana bjelopoljskog kraja.

"Izraženi su i evidentirani svi nadgrobni spomenici iz Osmanskog perioda, koji su pisani staroosmanskim pismom i bosančicom, za koje je, kako kaže, bila potrebna pomoć studenata i istraživača koji poznaju te jezike koji danas ne postoje”, kazao je ef. Burdžović, dodajući da je u knjizi napravljena baza poda.

Islamski epigrafski spomenici
foto: Jadranka Ćetković

Osim toga, pojasnio je ef. Burdžović, autori su pokušali da sa istorijskog i umjetničkog stanovišta saberu sve što ti spomenici u tragu vremena nose i kakvu poruku šalju.

"U svom dijelu knjige sam pokušao sa teološkog aspekta objasniti koliko ta kultura ima udjela u formiranju slike o današnjici, šta zapravo ostavljaju nama, a i mi šta takvim pristupom ostavljamo budućim generacijama", kazao je ef. Burdžović.

U knjizi je, kako je objasnio istoričar Edin Smailović, obuhvaćeno oko 75 nadgrobnih spomenika-nišana koji su pronađeni na teritoriji Bijelog Polja i okoline.

Islamski epigrafski spomenici
foto: Jadranka Ćetković

"Najstariji pronađen nišan sa natpisom je iz 1767. godine, a najmlađi iz 1967. Dakle, dvije stotine godina ljudi su na staroosmanskom jeziku ostavljali neke poruke na tim nišanima. Obuhvaćen je dio perioda Osmanske države, pa Kraljevine Crne Gore, Kraljevine Jugoslavije pa do socijalističkog perioda” kazao je Smailović.

Kao najzanimljiiviji, ističu autori, bio je natpis na nišanu na kojem je čovjek ostavio poruku svojoj prerano preminuloj ženi.

Islamski epigrafski spomenici
foto: Jadranka Ćetković

O knjizi su pored autora, govorili i Nada Tomović i Fuad Baćićanin.

Promociju knjige organizovao Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje, i nevladina organizacija "Kalem". Projekat je podržan od strane Opštine Bijelo Polje.