Zaposleni bez plate već četiri mjeseca

Dvorani u Pljevljima prijeti mrak, nema ni upravu

Sportski centar “Ada” u Pljevljima već skoro dvije godine nema organe upravljanja, Vlada ne imenuje nove članove Odbora direktora, a ne plaća ni struju, ni održavanje

13254 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Goran Malidžan
Foto: Goran Malidžan

Sportska dvorana “Ada” u Pljevljima već skoro dvije godine nema organe upravljanja, a Vlada koja ima 85 odsto udjela u vlasništvu ne imenuje nove članove Odbora direktora.

Time je skoro u potpunosti blokiran rad sportske ustanove, čiji je vlasnik i Opština Pljevlja sa 13 odsto udjela.

Osim što je prije nepune dvije godine prestao mandat Odboru direktora zbog isteka mandata, dvorana od prošle godine nema ni izvršnog direktora jer je Danilo Vukićević po sili zakona morao da ode u starosnu penziju.

Zbog neimenovanja novog Odbora direktora nije moguće raspisati oglas za izbor novog izvršnog direktora, a dvorana još obavlja redovne poslove samo zahvaljujući radnicima, koji iako ne primaju zarade četiri mjeseca, uspijevaju da održe rad i pruže usluge sportistima.

Zbog duga od oko 50.000 eura, dvorani je prije nekoliko dana počelo fazno isključivanje struje, ali je u međuvremenu Elektroprivreda Crne Gore, na predlog izvršnog direktora, odložila isključenje, dok Vlada ne imenuje novi Odbor direktora.

”Očekujemo da će se na Vladi u četvrtak imenovati Odbor direktora, odnosno lice sa kojim bismo mogli da potpišemo ugovor o izmirenju duga”, rekao je “Vijestima” izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin.

Vukićević je kazao “Vijestima” da su se više puta obraćali Vladi da imenuje članove Odbora direktora, ali da ne zna zašto do sada to nije urađeno.

Kazao je da dvorana, osim za struju, duguje i za vodu i odvoz smeća, a najviše za poreze i doprinose, koji nisu uplaćivani od 2013. godine.

S obzirom na to da se porezi i doprinosi na zarade devet zaposlenih mjesečno obračunavaju u iznosu od oko 2,2 hiljade eura, ukupna dugovanja po tom osnovu iznose oko 200.000 eura.

U Opštini su kazali da kao manjinski vlasnik nemaju nadzor nad radom preduzeća, ali da su zbog interesa razvoja sporta svih godina pomagali rad dvorane kroz zakup poslovnih prostora i transfere sportskim klubovima.

Iz Opštine su pozvali Vladu da imenuje članove Odbora direktora, a preduzeća Rudnik uglja i EPCG da pomognu u rješavanju nagomilanih finansijskih problema Sportske dvorane.

Sportskoj dvorani, otvorenoj 1998. godine, do 2009. struju je plaćala Vlada, a čim je izostala finansijska potpora nastali su problemi. Isključenja struje su bila česta, dvorana nije mogla sama da isplati te troškove jer mjesečni računi iznose i po nekoliko hiljada eura.

Opština Pljevlja prije dvije godine kupila je 2,44 odsto vlasništva u Sportskoj dvorani “Ada” u Pljevljima od Šumarskog preduzeća, koje je likvidirano.

Ugovor o kupovini potpisao je tadašnji predsjednik Opštine Igor Golubović i zastupnik stečajne mase likvidiranog Šumarskog preduzeća Radojica Grba.

Opština je vlasnički udio u Sportskoj dvorani “Ada” kupila za 6.500 eura, a novac je uplaćen na depozitni račun Privrednog suda u Podgorici. Nominalna vrijednost vlasničkog udjela bivšeg Šumarskog preduzeća u “Adi” je 160.000 eura.

U obrazloženju odluke o kupovini vlasničkog udjela u “Adi” navedeno je da je to u interesu Opštine, s obzirom na ponuđenu cijenu.

Bivši predsjednik Opštine Mirko Đačić ranije je tvrdio da Opština udio Šumarskog preduzeća u “Adi” kupuje kako bi zajedno sa ga zajedno sa svojim vlasničkim udjelom prodala Ministarstvu finansija.

Đačić je tada kazao da će novac od prodaje uložiti u osnivanje garantnog fonda za pomoć malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednicima, što nikada nije urađeno.