Digitalizacijom do pojednostavljenja administrativnih procedura

Engstrom je to kazao na predstavljanju rezultata istraživanja posvećenog aktuelnom stanju iskustvima i budućnosti digitalne transformacije javne uprave u Crnoj Gori

10139 pregleda 0 komentar(a)
Foto: UNDP
Foto: UNDP

Digitalna transformacija predstavlja priliku za smanjenje i pojednostavljenje administrativnih procedura, uz istovremeno povećanje transparentnosti, efektivnosti i odgovornosti javne uprave, smatra šef Sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije (EU) Ingve Engstrom.

Engstrom je to kazao na predstavljanju rezultata istraživanja posvećenog aktuelnom stanju iskustvima i budućnosti digitalne transformacije javne uprave u Crnoj Gori.

Digitalizacija
foto: UNDP

Istraživanje je pokazalo da su građani spremni da koriste digitalne alate i usluge, dok veliki broj kompanija već osjeća benefite postojećih onlajn sadržaja.

“Ipak postoji potreba za ubrzanim razvojem digitalnih usluga koje su jednostavne i olakšavaju pristup javnoj upravi”, navodi se u saopštenju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Navodi se i da digitalna pismenost raste, a dvije trećine građana potvrđuje da posjeduju vještine u korišćenju interneta.

“Istovremeno, raste i svijest, kao i povjerenje u e-usluge, pa tako 52 odsto građana i 64 odsto preduzeća navode da imaju puno povjerenje u bezbjednost e-usluga”, kaže se u saopštenju.

Kao podstrek procesu digitalizacije, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je, uz podršku delegacije EU u Crnoj Gori i kancelarije UNDP obezbijedilo deset hiljada čitača za elektronsku ličnu kartu.

“Od kojih je sedam hiljada namijenjeno građanima koji planiraju da podnesu zahtjev za izdavanje e-lične karte, dok je tri hiljade namijenjeno najugroženijim grupama, kako bi im se olakšalo obavljanje administrativnih usluga”, dodaje se u saopštenju.

Resorna ministarka Tamara Srzentić kazala je da zajedno i predano rade i mijenjaju kulturu u javnoj upravi kako bi na principima otvorenosti, inkluzije, primjeni human centric design-a i najboljih agilnih praksi, gradili novu modernu javnu upravu svih.

Digitalizacija
foto: UNDP

“A da bi to bilo moguće, morali smo stvoriti strateške temelje programirane na razvoju, te markirati izazove i dati odgore za njihovo prevazilaženje i mapirati put razvoja, očekivanja i mogućnosti, predvidjeti troškove investiranja, i brzo ponuditi digitalna rješenja koja će građanima i privredi olakšati život”, navela je Srzentić.

Paralelno sa tim, kako je rekla, unapređivali su infrastrukturu vladinih usluga, povećali stepen i nivo sajber bezbjednosti, ali i stepen interoperabilnosti i uvezanosti registara među državnim organima, što je i jedan od najbitnijih preduslova za digitalizaciju usluga u javnoj upravi.

“U ovom zahtjevnom procesu, kojim smo utabali put digitalizacije i digitalne transformacije, imali smo nesebičnu pomoć naših partnera iz UNDP-a i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, na čemu smo posebno zahvalni”, kazala je Srzentić.

Engstrom je poručio da digitalizacija može biti snažan pokretač razvoja, ali takođe ima tendenciju da uveća postojeće nejednakosti.

“Digitalna transformacija predstavlja priliku za smanjenje i pojednostavljenje administrativnih procedura, uz istovremeno povećanje transparentnosti, efektivnosti i odgovornosti javne uprave. Ali moramo zatvoriti ,,digitalni jaz" kako bismo bili sigurni da nijedan građanin ne bude izostavljen”, rekao je on.

Navodi se da digitalna transformacija javne uprave ima snažan potencijal za unapređenje kvaliteta same uprave i odnosa s građanima.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Danijela Gašparikov, rekla je da javna uprava mora razumjeti potrebe građana i privrede.

Digitalizacija
foto: UNDP

“Kako bi se prilagodila potrebama savremenog društva i pružila efikasnije, efektivnije i kvalitetnije e-usluge, javna uprava mora razumjeti potrebe građana i privrede i na osnovu tog uvida unaprijediti sistem koji će osigurati brz i jednostavan pristup javnim uslugama”, kazala je ona.

Gašparikova je rekla da se od javnog sektora očekuje da ispuni očekivanja građana i ponudi usluge koje su efikasne za korišćenje, isplative za pružanje i što inkluzivnije - tako da nijedan korisnik ne bude isključen.

“Građani sada žele bolje državne usluge – očekuju brzinu, jednostavnost, transparentnost i ekonomičnost – uključujući pristup sa jedne tačke za više usluga. Pri tom su zaštita ličnih podataka i bezbjednost informacija prioritet o kojem se ne može pregovarati”, rekla je Gašparikova.

Prema njenim riječima, sve to javnoj upravi daje podstrek da konstantno ulaže u inovacije, redizajnira servese u skladu sa iskustvima, potrebama i prioritetima građana i privrede kako bi iskoristila puni potencijal koji nudi digitalna tehnologija.

Navodi se da je o tome kako građani i privreda percipiraju e-usluge govorila programa za istraživanja i analize u CEED Consultingu Dragana Radević, a kroz dva panela na temu unapređenja okvira za digitalno upravljanje i razvoj inkluzivnih e-usluga, predstavljeni su ključni nalazi i preporuke analiza koje su u prethodnom periodu sprovedene u saradnji UNDP, Ministarstva, a uz podršku delegacije EU u Crnoj Gori.

Projekat E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19, finansira EU, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija.