PREMA PODACIMA MINISTARSTVA EKONOMIJE

Siromaštvo udarilo na sjever i Ulcinj

Najrazvijenije opštine su Budva, Tivat i Kotor, dok su najmanje razvijene Petnjica, Gusinje i Andrijevica, ali i Bijelo Polje
665 pregleda 39 komentar(a)
Bijelo Polje, Foto: YouTube
Bijelo Polje, Foto: YouTube
Ažurirano: 22.01.2017. 15:43h

Najrazvijenije opštine u Crnoj Gori su Budva, Tivat i Kotor, dok su najmanje razvijene Petnjica, Gusinje i Andrijevica, pokazao je izvještaj Ministarstva ekonomije.

Prijestonica Cetinje nalazi na 10. mjestu i ima skoro isti indeks razvoja kao Žabljak, dok je Podgorica četvrta sa nešto malo boljim stepenom razvoja od Herceg Novog.

Ministarstvo ekonomije je krajem decembra objavilo listu stepena razvijenosti opština prema podacima iz perioda 2013-2015. godine.

Prema uredbi o načinu izračunavanja, indeks razvijenosti zavisi od pet činilaca - stepena nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, prihoda opštinskog budžeta po stanovniku, stope rasta ili pada broja stanovnika i od nivoa obrazovanja stanovništva na teritoriji opštine.

Prema formuli po 25 odsto indeksa zavisi od dohotka po stanovniku i stope rasta stanovništva, po 15 odsto od stope nezaposlenosti i prihoda opštinskog budžeta po stanovniku, a 20 odsto indeksa zavisi od nivoa obrazovanja njenih građana. Indeks razvijenosti od 100 je prosječan nivo razvijenosti crnogorske opštine.

Prema tim podacima, indeks razvijenosti Budve je 252, što znači da je dva i po puta razvijenija od prosječne opštine. Budva je na tom mjestu jer je opština sa najvećim budžetom u odnosu na broj stanovnika, da ima skoro izjednačen broj zaposlenih i stanovnika, veliki broj doseljavanja, najmanju stopu nezaposlenosti...

Na drugom mjestu je Tivat sa indeksom od 149, a treći je Kotor sa 132. Ove tri opštine pripadaju grupi visokorazvijenih, gdje se nalaze one lokalne samouprave čiji je indeks veći od 125. Na četvrtom mjestu je glavni grad Podgorica čiji je indeks 120. Iako Podgorica ima mnogo više prihoda od dvije male bokeljske opštine, one su je pretekle jer su njihovi prihodi veći po broju stanovnika, a i stope nezaposlenosti su značajno manja nego glavnom gradu. Stopa nezaposlenosti u Kotoru je 6,7 odsto, u Tivtu 11, dok je u Podgorici 14.

Herceg Novi je na petom mjestu sa indeksom od 118, a iza njega je Bar sa 106.

Na sedmom mjestu su Plužine, zvanično najrazvijeniji grad sa sjevera. Na tom mjestu je zbog velikih prihoda opštine od hidroelektrane Piva, a malom broju stanovnika od svega tri hiljade. Zahvaljujući HE Piva, jedinoj većoj firmi i prosječna neto zarada od 591 eura je značajno iznad prosjeka.

Danilovgrad je na osmom mjestu sa indeksom od 95, a zatim slijede Nikšić 85, Cetinje 79 i Žabljak sa stepenom razvijenosti od 77.

Jedina opština sa primorja koja se prema razvijenosti našla među gradovima sa sjevera je Ulcinj, koji je na 12 mjestu sa indeksom 76. Iako grad sa velikim prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima,

Ulcinj se na ovom mjestu nalazi jer mu je stopa nezaposlenosti 22 kao u Plavu i Mojkovcu, a prosječna plata je 466 eura i manja je nego u sedam opština na sjeveru.

Veliki rudarski i elektroenergetski centar Crne Gore Pljevlja, nalazi se na 13 mjestu na indeksom od 75. Iako su plate nešto iznad prosjeka, ovaj grad se nalazi nisko na tabeli zbog velikog odseljavanja stanovništva i visoke stope nezaposlenosti od 24 odsto.

Prema Zakonu o regionalnom razvoju opštine sa indeksom razvoja manjim od 75 smatraju se nerazvijenim. U toj grupi nalazi se deset opština i sve su sa sjevera.

Berane ima indeks razvoja 65, rodni grad novog premijera Mojkovac ima 62, kao i Plav, a Kolašin 60. Na 18 mjestu je Rožaje sa stepenom razvijenosti od 56, dok najveći grad na sjeveri i nekadašnji industrijski centar Bijelo Polje ima indeks od 53.

Šavnik se nalazi na 20. mjestu sa indeksom 49, a zatim slijede Andrijevica 45, Gusinje 40 i Petnjica kao najnerazvijenija opština sa indeksom koji iznosi svega 30.

Šavnik bio razvijeniji od Bijelog Polja

U odnosu na prethodnu listu razvijenosti lokalnih samouprava za period od 2010. do 2012. nije bilo većih razlika u redosljedu, osim što većina opština sada ima manji indeks ravijenosti.

Na primjer, Budva je tada imala indeks od 331, a sada je 252, Tivat 173, a sada 149, Herceg Novi 160, a sada 117, Podgorica 141, a sada 120, Nikšić 95, a sada 85... Veći koeficijent u odnosu na prethodnu listu imaju Andrijevica sa 37 na 45, Bijelo Polje sa 38 na 53, Rožaje 39 na 56, Plav sa 38 na 62...

Herceg Novi je ranije bio na trećem mjestu, a sada je peti, dok su Podgorica i Kotor napredovali za po jedno mjesto.

Ulcinj je pao sa 11. na 12. mjesto i Žabljak sa 10. na 11, dok je Cetinje napredovalo sa 12. na 10, kao i Berane sa 16. na 14. mjesto.

Na listi se sada nalaze dvije nove opštine Gusinje i Petnjica, a dio podataka za njih, kao stopa nezaposlenosti, korišćen je iz opština od kojih su se otcijepili, Plava i Berana.