DRŽAVA PRODAJE SVOJE OBVEZNICE

Vlada na berzi traži 100 miliona eura

Država se na ovaj način zadužuje za još 100 miliona za pokriće rupa u tekućem budžetu. Trošak za kamate biće 16 miliona
4 komentar(a)
Montenegroberza, Foto: Luka Zeković
Montenegroberza, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 14.11.2016. 08:27h

Na Montenegroberzi danas i sjutra održaće se aukcija obveznica države Crne Gore u cilju obezbjeđivanja nedostajućih 100 miliona eura za finansiranje budžeta.

Obveznice će biti emitovane u skladu sa Odlukom o emisiji državnih hartija od vrijednosti, koju je usvojila Vlada i rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti.

Ukupno se prodaje 10.000 obveznica nominalne vrijednosti po 10.000 eura. Rok dospijeća ovih dužničkih hartija od vrijednosti je sredina novembra 2020. godine.

Obveznica nosi fiksnu kamatnu stopu u iznosu od četiri odsto sa godišnjim rokom dospijeća počev od 16.11.2017.godine. Na godišnjem nivou će kupcu biti isplaćivana kamata u iznosu od 400 eura po obveznici, a nakon četvorogodišnjeg perioda i iznos glavnice od 10.000.

Iz Montenegroberze su saopštili da ukupna zarada za četiri godine od pripadajućih kamata za jednu kupljenu obveznicu iznosi 1.601 eura. Ukupni trošak za državu je 16,01 milion eura za kamatu.

Očekuje se interesovanje komercijalnih banaka, osiguravajućih kuća, ali i fizičkih lica koja štede novac u domaćim bankama i individualnih investitora.

Zainteresovani mogu kupovati državne obveznice preko brokerskih kuća i banaka koje imaju dozvolu i licencu za obavljanje kastodi poslova na tržištu kapitala. Kako su objasnili iz Montenegroberze potencijalni ulagači, potrebno je da imaju potpisan klijentski ugovor sa bankom ili brokerskom kućom i da tom prilikom potvrde/potpišu nalog za kupovinu obveznica.

“Zainteresovani klijenti, pravna ili fizička lica uplaćuju potrebni iznos za kupovinu obveznica na račun brokerske kuće ili banke sa kojom su sklopili klijentski ugovor tj. preko koje žele da kupe obveznice, a nakon trgovine istih, brokerska kuća ili banka uplaćuje novac na račun trezora Ministarstva finansija”, saopštili su iz Montenegroberze.

Moguća kupovina i iz inostranstva

"Ukoliko neko iz inostranstva želi da kupi obveznice države Crne Gore, imaće mogućnost da novac direktno uplaćuje na devizni račun Ministarstva finansija, a u dogovoru sa ovlašćenim brokerom ili kastodi odjeljenjem banke. Na taj način će se investitorima iz inostranstva pojednostaviti i olakšati trgovanje i plaćanje", saopštili su iz Montenegroberze.