"POKUŠAJ PODRIVANJA BANKARSKOG SISTEMA NIJE USPIO"

Guverner i bankari iznijeli ozbiljne optužbe, ali ne kažu ko pokušava da naruši bankarski sistem

Kako se navodi, Žugić je kazao da CBCG najvažnije parametre poslovanja banaka prati na dnevnom nivou i da je svaka banka dužna da o nepredviđenim okolnostima obavijesti CBCG. Na sastanku je zaključeno da se isplata garantovanih depozita odvija efikasno i da je njihov značajni dio ostao u sistemu
9204 pregleda 23 komentar(a)
Neće da kažu ko podriva bankarski sistem:  Sastanak Žugića i bankara, Foto: CBCG
Neće da kažu ko podriva bankarski sistem: Sastanak Žugića i bankara, Foto: CBCG
Ažurirano: 08.02.2019. 17:20h

Guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić i predstavnici bankarskog sektora danas su za zajedničkog sastanka poručili da "pokušaj podrivanja bankarskog sistema kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti nijesu uspjeli", te da je bankarski sistem stabilan.

Učesnici sastanka su "takve namjere osudili".

Ko plasira, kako tvrde učesnici sastanka, "netačne informacije i pokušava da podrije bankarski sistem" u zajedničkom saopštenju za javnost koje je poslato iz Direkcije za odnose sa javnošću CBCG nije navedeno.

"Sagledavajući aktuelnu situaciju u bankarskom sektoru, prisutni su konstatovali da bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka. U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije na nivou sistema bilježe rast. Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za šest miliona eura. Ako se izuzmu dvije banke koje su pod mjerama CBCG (Atlas i IBM banka koeficijent solventnosti, prema posljednjim raspoloživim podacima na nivou sistem, iznosi 17,47 odsto. Učešće loših kredita u ukupnim kreditima na kraju 2018. godine u 13 banaka iznosilo je 5,44odsto, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom više od 90 dana 3,09 odsto.Ovakvi parametri potvrđuju da je bankarski sistem apsolutno stabilan i da pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli. Osuđujući takve namjere, a u cilju daljeg doprinosa jačanju sistema, dogovorena je još frekventnija komunikacija CBCG i banaka i tješnja saradnja između samih banaka" navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, Žugić je kazao da CBCG najvažnije parametre poslovanja banaka prati na dnevnom nivou i da je svaka banka dužna da o nepredviđenim okolnostima obavijesti CBCG. Na sastanku je zaključeno da se isplata garantovanih depozita odvija efikasno i da je njihov značajni dio ostao u sistemu.

"Na osnovu podataka iz banaka, preko 40 odsto obeštećenih deponenata ponovo oročavaju novac kod banaka isplatioca, dok se preostali dio depozita dominantno vraća u sistem, njihovim polaganjem na štednju kod ostalih banaka" navodi se u saopštenju. Sastanku su, kaoo je navedeno prisustvovali prisustvovali glavni izvršni direktori i ostali predstavnici banaka, generalni sekretar Udruženja banaka i direktor Fonda za zaštitu depozita.