Nakon kontrole CBCG odlučiće da li se mijenja zakon o švajcarcima

"Odgovrnost za te izmjene je na DPS-u jer bez njihovih 30 poslanika nema većine. Da bi se izglasale izmjene neophodna je većina od 41 glas, a u ovom trenutku u radu parlamenta učestvuje 65 poslanika"
0 komentar(a)
Odbor za ekonomiju, Foto: Zoran Đurić
Odbor za ekonomiju, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 07.12.2015. 15:16h

Centralna banka Crne Gore (CBCG) obaviće još jednu kontrolu o tome kako Hipo Alpe Adrija banka (HAAB) primjenjuje zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, nakon čega će skupštinski Odbor za ekonomiju odlučiti hoće li predložiti izmjene tog akta ili će se tražiti dosledna primjena postojećeg zakona.

To je konstatovano danas na sjednici Odbora koji je razmotrio izvještaj CBCG o nadzoru nad primjenom tog zakona.

Direktor sektora za kontrolu banaka u CBCG Darko Bulatović kazao je da je HAAB dostavila komentare na njihov izvještaj nakon čega je odlučeno da se uradi još jedna kontrola, te da će sve biti poznato za 10 dana.

Bulatović je kazao da je CBCG je ukazala da se problemi u primjeni zakona odnose na tretman kredita koji su zatvoreni prije vremena i na kredite koji su ustupljeni faktoring kompaniji Heta.

Poslanici su jednoglasni u stavu da je zakonom jasno definisano da se konverzija odnosi na sve kredite koji su odboreni u toj valuti.

"Banka tretira dvije grupe korisnika kredita, iako je jasno da se zakon odnosi na sve kredit u švajcarski francima Korisnici kredita su dali primjedbe na sprovođenje zakona, ali je jasno da se samo vrtimo u krug i da se ništa ne rešava u vezi problema koji građani imaju. Dobro bi bilo da zajednički nađemo kompromis i u tome je važna uloga CBCG jer kako vrijem ide ti ljudi dolaze u sve težu situaciju", kazao je Zoran Jelić (DPS).

Nezavisni poslanik Damir Šehović rekao je da se mora naći rješenje jer je sporno 66 miliona eura, te da je jasno da se zakon odnosi na sve kredite.

"Imamo podatak da su 762 ugovora o kreditu,a da je sporno 129. Ukupna vrijednost svih ugovora je 129 miliona što znači da je polovina iznosa pod sporom. Ili da se mijenja zakon ili da se to ostavi sudskim organima” rekao je Šehović.

Aleksandar Damjanović(SNP) kazao je da je spreman da pruži podršku za izmjenu zakona, ali da se o tome moraju izjasniti svi klubovi prije nego se krene u tu proceduru.

"Odgovrnost za te izmjene je na DPS-u jer bez njihovih 30 poslanika nema većine. Da bi se izglasale izmjene neophodna je većina od 41 glas, a u ovom trenutku u radu parlamenta učestvuje 65 poslanika. U eventualnom dogovoru treba da se procijeni da li treba nešto mijenjati u propisima ili insistirati na dosljednoj primjeni postojećeg zakona. Uz to, sačekaćemo da dobijemo rezultate postkontrole nadzora nad bankom", rekao je Damjanović.

Bulatović je kazao da je HAAB u stavovima koje je dostavila navela tri sporone tačke.

"U 54 slučaja utvrdila je grešku u izračunu interkalarne kamate i drugih troškova koji se uključuju u efektivnu stopu i da je radi korekciji tih izvještaja. Redefinisala je obrasce ponuda sa ključnim informacijama i uključila pravo klijenta na prevremenu otplatu kredita", rekao je Bulatović u odgovoru na pitanje Damjanovića da li je banka od prvog do sedmog decembra dala prigovore na izvještaj CBCG.

Gorana Tuponju (Pozitivna) interesovalo je da li ima neki vremenski rok u kome banka treba da dovede stvari u red. Bulatović je kazao da bi za 10 dana trebala da postupi onako kako je CBCG preporučila.

Damjanović je pitao kada je društvo Hypo development promijenilo naziv u Heta Asset Resolution i kada je promijenjena vlasnička struktura. Bulatović je rekao je da Heta Asset Resolution registrovana 3. jula ove godine. Dodao je da se od 129 spornih potraživanja 90 odsto odnosi na preduzeća, te da se krediti kreću za građane do 30.000 eura, a za preduzeća do pet miliona.

Lider SNP-a Srđan Milić rekao je da mu sve što je rađeno izgleda kao organizovani kriminal od davanja kredita do načina na koji banka vodi cijeli posao.