POZVALI NA POTPISIVANJE DEKLARACIJE

Naše ognjište: Zaštititi privatnu svojinu, slobodno tržište...

"Namjera nam je da se u konačnosti otklone stvoreni problemi i sveobuhvatno i sistemski zaštititi privatna svojina, stečena prava, principi slobodnog tržišta i trajno uklone svi pravni akti iz pravnog i institucionalnog sistema države"
1 komentar(a)
Božidar  Čarmak, Foto: Savo Prelević
Božidar Čarmak, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 26.05.2015. 10:13h

Obzirom da se nizom pravnih akata, zakonodavne, sudske i upravne prakse sistemski i sveobuhvatno ugrožavaju osnovna građanska i ljudska prava u pogledu svojine, stečenih prava, slobodnog tržišta, garantija koje treba da sadrži pravni i institucionalni sistem, na nacionalnom nivou, otvorili smo na potpis "Deklaraciju o zaštiti privatne svojine", kazali su iz Nevladine organizacije Naše ognjište.

"Namjera nam je da se u konačnosti otklone stvoreni problemi i sveobuhvatno i sistemski zaštititi privatna svojina, stečena prava, principi slobodnog tržišta i trajno uklone svi pravni akti iz pravnog i institucionalnog sistema države koji predstavljaju pravno nasilje prema društvenim kategorijama vlasnika i investitora u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju ove NVO.

Oni su dodali da su na potpisivanje akta pozvani predstavnici porodica, istaknuti pojedinci, predstavnici građanskih grupa, NVO sektora, medija, političkih subjekata, međunarodnih nevladinih organizacija i svih društvenih faktora koje pogađa ova problematika ili koji se programski bave ovom temom

"Na skupu, koji će se održati u Dvorcu kralja Nikole u Baru u 20 časova, izvršiće se rekapitulacija najvećeg dijela dosadašnjih događaja i najizrazitijih problema oko kojih postoji potpuna građanska saglasnost u nacionalnoj i međunarodnoj javnosti, a koji su u potpunosti neprihvatljivi za građane Crne Gore, kao i poziv na reviziju načina vršenja vlasti u ovoj oblasti najviših državnih institucija", zaključuje se u saopštenju.