Damjanović: Zaduživanje kod komercijalnih banaka loše za državu

Iz DRI su naveli da je prekoračenje budžetske potrošnje najvećim dijelom rezultat izdataka nastalih po osnovu izvršenja sudskih riješenja
95 pregleda 0 komentar(a)
Aleksandar Damjanović, Foto: Boris Pejović
Aleksandar Damjanović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 11.12.2013. 16:42h

Skupština je završila raspravu o Predlogu zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu sa izvještajem o reviziji Državne revizorske institucije (DRI).

DRI je u izvještaju u kojem je dala uslovno mišljenja, preporučila Vladi da strogo vodi računa o fiskalnim ograničenjima koja su utvrđena godišnjim zakonima o budžetu.

Predstavnici revizora su saopštili i da se veća potrošnja od dozvoljene samo dijelimično može opravdati isplatama neizmirenih obaveza po osnovu sudskih rješenja.

Iz DRI su naveli da je prekoračenje budžetske potrošnje najvećim dijelom rezultat izdataka nastalih po osnovu izvršenja sudskih riješenja. Prekoračenje budžetske potrošnje, prema podacima iz izvještaja DRI, nakon obavljenih korekcija iznosi 24,31 milion EUR.

Ministar finansija Radoje Žugić je u uvodnom izlaganju saopštio da je završni račun u formi u kojoj je predstavljen rezultat snažnog uticaja krze i slabosti realne ekonomije.

Poslanik Socijalistčke narodne partije (SNP) Aleksandar Damjanović rekao je da za njega uslovno mišljenje DRI znači suštinski negativno mišljenje.

„DRI se u izvještaju mnogo više bavila zakonitošću, a mnogo manje efikasnošću i efektivnošću“, poručio je Damjanović.

Prema njegovim riječima, u tom obimnom dokumentu trebalo je više prostora posvetiti porezima i primicima.

„To je ona priča o primicima, o propuštenim šansama i svemu onome što država ne uspijeva da završi“, kazao je Damjanović.

On je dodao i da činjenica da je kaptalni budžet, koji je iznosio 58 miliona EUR jednak iznosu kamata koje je država platila, govori o tome da postoji problem.

Za Damjanovića je loša stvar i što su neizmirene obaveze tokom prošle godine povećane za 12 miliona EUR u odnosu na 2011.

„Nije dobro zaduživanje države kod komercijalnih banaka, kao ni to što je u prošloj godini po osnovu sudskih troškova odnosno onoga što država gubi u pravosnažnim sudskim sporovima isplaćeno 33 miliona EUR“, precizirao je Damjanović.

„Ako nam je ovakav Završni račun za prošlu godinu bolje da ne donosimo budžet za narednu godinu, a bolje da nijesmo donosili ni ovogodišnji“, poručio je Knežević.

Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je podsjetio da u revizorskoj profesiji postoji pozitivno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uslovno mišljenje i nemogućnost davanja mišljenja.

“To znači da sama konstrukcija uslovno mišljenje, kojom je DRI kvalifikovala budžet Crne Gore za prošlu godinu, znači da su naše javne finansije dovedene do granice zakonitosti, što bi trebalo da bude alarmantno, posebno imajući u vidu da se pojedine preporuke DRI ponavljaju još iz prethodnih godina, ali i dalje imamo situaciju da Ministarstvo ne postupa po istim”, rekao je Bojanić.

On tvrdi da sami podaci o ukupnom iznosu planiranih prihoda i rashoda sektora države i njihovoj strukturi nemaju dovoljnu iskaznu moć da bi se samo na osnovu njih mogli izvlačiti relevantni zaključci.

On smatra i da je očigledna više nego loša struktura budžetskih primitaka, jer je u budžetskim primicima učešće indirektnih po definiciji regresivnih poreza značajno iznad prosjeka EU zemalja čak i prije povećanja stope poreza na dodatu vrijednost (PDV), koje će se tek odraziti u izvještaju budžeta za ovu godinu.

“Sa druge strane, jako nisko učešće direktnih poreza, koji se odnose na faktore proizvodnje, nam govori da imamo na sceni lošu ekonomsku politiku čijim nastavkom ćemo imati samo još goru situaciju”, poručio je Bojanić.

Kada je u pitanju analiza potrošnje javnog sektora u prošloj godini i tu se, prema riječima Bojanića, kada se sagledaju uporedni podaci sa zemljama EU, dobija slika o ne toliko predimenzioniranom crnogorskom javnom sektoru koliko o jako niskom nivou proizvodnje.

“Naime, udio budžetske potrošnje u BDP u Crnoj Gori je oko 46,1 odsto, što je ispod prosjeka EU koji je 49,4 odsto, ali je problematično što je kod nas udio zarada javnog sektora 11,9 odsto BDP-a, a u EU je to značajno manje 10,7 odsto”, precizirao je Bojanić.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević smatra da je na današnjoj raspravi trebalo da prisustvuje bivši premijer Igor Lukšić.

„Ako nam je ovakav Završni račun za prošlu godinu bolje da ne donosimo budžet za narednu godinu, a bolje da nijesmo donosili ni ovogodišnji“, poručio je Knežević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić rekao je da javni dug Crne Gore ne prelazi 52 ili 53 odsto BDP-a, iako on u EU u prosjeku iznosi oko 83 odsto BDP.

„Javni dug treba držati pod kontorlom jer on predstavlja veliku opasnost za državu Crnu Goru“, zaključio je Sekulić