EGALIZACIONI FOND

Najviše para Nikšiću, najmanje Mojkovcu

Egalizacioni fond, kao jedan od izvora finansiranja opština, ustanovljen je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave
82 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 18.12.2012. 20:46h

Egalizacioni fond u narednoj godini imaće 23 miliona eura koja će se unaprijed (akontativno) uplaćivati na račune 14 opština.

To je predviđeno planom akontativne raspodjele koji je uradilo Ministarstvo finansija i zvanično je objavljen u Službenom listu.

Iznos novca koji će se raspodijeliti opštinama je projektovan na istom nivou kao i za ovu godinu. Novina je da će novac koristiti jedna opština više i to Žabljak za koji je rezervisano 457,2 hiljade eura.

Egalizacioni fond, kao jedan od izvora finansiranja opština, ustanovljen je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i koristi se kao instrument za ujednačavanje finansijski slabijih opština.

Prema planu u narednoj godini najviše novca dobiće Nikšić i to 4,3 miliona, a najmanje Mojkovac, 540,5 hiljada. Ovogodišnjom raspodjelom Bijelo Polje je bilo prvo na listi sa četiri miliona, a Šavnik na posljednjem mjestu sa 610,9 hiljada.

Iznose iznad milion eura dobiće ove godine i Bijelo Polje (3,9), Berane (2,8), Rožaje (2,03), Pljevlja (2,09), Cetinje (1,7) i Danilovgrad (1,1). Za opštinu Plav rezervisano je 966,6 hiljada, Šavnik 730,4 hiljade, Andrijevicu 718,4 hiljade, Kolašin 703,7 hiljada i Ulcinj 640,6 hiljada.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Rajko Golubović ocijenio je za “Vijesti” da je Ministarstvo finansija prilikom utvrđivanja planiranog novca za Egalizacioni fond za narednu godinu poštovalo kriterijume koji su utvrđeni zakonom.

“Svakako, ima mjesta za usavršavanje kriterijuma koji mogu unaprijediti stanje u finansijama opština, naročito onih koje, iz različitih razloga, imaju manje mogućnosti za ubiranje prihoda. Zajednici opština je do toga posebno stalo, pa ćemo brzo pokrenuti inicijativu za izmjenu zakonskih odredbi koje se odnose na tu tematiku“, rekao je Golubović.

Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica (11 odsto), od poreza na promet nepokretnosti (10 odsto), prihoda od poreza na upotrebu motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica (100 odsto) i ukupno naplaćenih prihoda od koncesionih naknada od igara na sreću (40 odsto).

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, pravo na korišćenje novca iz Fonda ima ona opština čiji je prosječni fiskalni kapacitet po glavi stanovnika za posljednje tri godine (koje prethode godini za koju se vrši raspodjela) niži od prosječnog fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika svih opština za isti period.

Fiskalni kapacitet opštine utvrđuje se procjenom ukupnih lokalnih prihoda koje je opština mogla da ostvari iz sopstvenih izvora i ustupljenih državnih prihoda. Lokalni fiskalni prihodi iz sopstvenih izvora uključuju opštinske poreze, takse i naknade, izuzev naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Golubović: Treba više novca

U Zajednici opština smatraju da bi bilo dobro kad bi država mogla da obezbijedi veći iznos novca u Egalizacionom fondu, te da će nakon krize pronaći način da se obezbijedi više novca.

Golubović navodi da bi se novac mogao obezbijediti tako što bi se u strukturi Egalizacionog fonda uključio dio PDV-a ili nekog drugog javnog prihoda.

On je dodao i da je analiza funkcionisanja lokalne samouprave koju je sredinom ove godine usvojila Vlada pokazala da postojeće kriterijume treba dopuniti ili unaprijediti, kao i da je neophodno dati veća ovlašćenja Komisiji za praćenje razvoja sistema fiskalne egalizacije.

„Komisija pored savjetodavne uloge treba da ima ovlašćenje da učestvuje u donošenju odluka koje se odnose na Egalizacioni fond“, objasnio je Golubović.

Galerija

Preporučujemo za Vas