Usvojen predlog

Provjeravaće sportske klubove i igre na sreću

Notari će sedmično dostavljati Upravi kopije ovjerenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti čiji iznos je veći od 15.000 eura
90 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 03:47h

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma ubuduće će kontrolisati plaćanja sportskih organizacija i priređivače igara na sreću, a advokatska i notarska komora biće novi nadzorni organi u toj oblasti.

Notari će sedmično dostavljati Upravi kopije ovjerenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti čiji iznos je veći od 15.000 eura, a priređivači posebnih igara na sreću dužni su da prilikom transakcije u iznosu od najmanje 2.000 eura provjere identitet klijenta. To su neke od novina koje predviđaju izmjene i dopune zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma čiji je predlog usvojio Odbor za ekonomiju, budžet i finansije.

Izmjenama zakona je definisano da banke moraju preduzeti mjere radi otklanjanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji bi mogao proizaći iz novih tehnologija (internet bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo).

Pod politički eksponiranom osobom smatraće se ne samo osoba koje djeluje ili je u poslednjoj godini djelovala na istaknutom javnom položaju u državi, već i ona osoba koje djeluje u nekoj drugoj državi ili na međunarodnom nivou, njihova poslovanje će se provjeravati i ta lista će biti redovno ažurirana na internet stranici Uprave.

Mitrović i Konjević

Poslanik SDP-a Raško Konjević kazao je da se moglo ići sa izradom novog zakona budući da je izmjenama obuhvaćeno više od njegove polovine.

"Uprava je ranije imala problema kod obveznika koji su određivali ljude koji će pratiti sumnjive transakcije i o tome je obavještavati i izmjenama zakona trebalo je definisati da ti ljudi prođu neku vrstu instrukcije kod Uprave. Potrebno je preciznije definisati šta se podrazumijeva pod odredbom da neka lica imaju bliži poslovni odnos sa onima koji su politički eksponirani, jer ta odredba djeluje preširoko" kazao je Konjević.

Ministar finansaija Milorad Katnić kazao je da će usvajanjem zakona država dobiti dobar osnov za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Uprava ima svega dvije oblasti u kojima vrši nadzor i to nevladine organizacije i privredna društva i izmjene zakona su bile prilika da se definiše njen status na način što bi se ojačala njena nezavisnost i pojačali kapaciteti. Možda je i to jedan od razloga što su njeni rezultati slabiji. Zato SNP neće glasati za zakon i vidjećemo da amandmanski djelujemo po tom pitanju", kazao je Damjanović.

Uvode "insitut neuobičajenih transkacije"

Direktor Uprave Predrag Mitrović kazao je da nije važno da li je trebalo donijeti novi zakon ili vršiti izmjene postojećeg jer je to tehničko pitanje, te da slijede dodatne izmjene u drugoj polovini godine pošto će za mjesec dana na međunarodnom nivou biti usvojena nova rešenja.

Poslanik Nove Radojica Živković kazao je da je problem sportskih organizacija što u njima sjede tajkuni biliski vlasti i za njih ne važe zakoni

Jedna od novina u zakonu je uvođenje instituta neuobičajenih transkacije odnosno transakcije koje nemaju jasnu ekonomsku ili pravnu svrhu ili opravdanost ( što je međunarodni standard), a za koje Mitrović vjeruje da će biti sporne.

"Te transakcije znače da se u potpunosti primjenjuju standardi zakona, ali se bojim da neki obveznici onda neće prijavljivati sumnive transakcije", kazao je Mitrović.

Ministar finansaija Milorad Katnić kazao je da će usvajanjem zakona država dobiti dobar osnov za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

O Šariću produbljivali saznanja od 2005.

Poslanik PZP-a Zarija Pejović pitao je Mitrovića zašto Hipo Alpe Adria banka i Prva banka nijesu prijavljivale sumnjive transakcije, da li su identifikovali Darka Šarića kao potencijalnog kandidata za tužilaštvo prije nego se to desilo u Srbiju i da li su provjeravali kako je bivši premijer dobio kredit od Pireus banke iz Londona.

Mitrović je kazao da je dva puta na Odboru za bezbjednost precizno govorio o tome da jedan subjekt nije prijavio nijednu sumnjivu transakciju, ali da to ne može javno saopštiti.

Živković i Pejović

"Vrhovnom državnom tužilaštvu smo dostavili sve detalje i dalje radimo na tom slučaju. Što se tiče kredita tražili smo podatke iz domaćih izvora. Akcije su bile zalog za kredit i tu nema ništa sporno. Slučajem Šarić smo počeli da se bavimo 2005. godine po zahtjevu jedne strane finansijske obavještajne službe. Dvije godine kasnije jedna druga služba je tražila informacije. U drugoj polovini 2007. ANB je tražila od nas da postupamo oko nekih imena koji su u tom klanu. Znači, od 2005. smo u kontinuitetu pratili ta lica, a njihova puna aktivacija je došla u drugoj polovini 2009. godine kada smo otkrili neke transfere kod nekih obveznika koji to nijesu prijavljivali. To smo radili u punom kapacitetu 2010 i početkom 2011. godine", rekao je Mitrović.

On je kazao da su o svemu obavještavali Upravu policije, a do marta 2011. nije dostavljen predmet Vrhovnom državnom tužilaštvu jer su “procjenjivali da li su tu potrebne određene radnje i da li je potrebno produbiti neka saznanja”.

Sport, tajkuni i Nikolaidis

Poslanik Nove Radojica Živković kazao je da je problem sportskih organizacija što u njima sjede tajkuni biliski vlasti i za njih ne važe zakoni.

"Zanima me da li ima kazni za podsticanje terorizma. Imamo primjer u Skupštini za tu radnju. Savjetnik predsjednika Andrej Nikolaidis je kazao da bi bio civilizacijski iskorak da se pobije srpsko rukovodstvo, a poslanik Đžavid Šabović je kazao da je svako lud ko ne podržava Nikolaidisa. To je klasičan primjer podstrekivanja na terorizam", rekao je Živković.

Konjević je kazao da su to ozbiljne optužbe kojima se iskrivljuje ono što je napisano i da ne treba Skupštinu dovoditi u takav kontekst, te da pod hitno poziva MUP da ispita navode Živkovića, koji je ponovio da ostaje iza svega što je rekao.

Galerija