"ZLOUPOTRIJEBILI SLUŽBENI POLOŽAJ"

MANS podnio krivične prijave protiv više funkcionera zbog prodaje zemljišta "Čelebiću"

1435 pregleda 0 komentar(a)
Brdo Mihinja, Foto: MANS
Brdo Mihinja, Foto: MANS

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) predala je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića, članova Državne komisije za procjenu nepokretnosti Dragana Kovačevića, Slavka Simovića i Zorana Senića i NN lica – funkcionera izvršne vlasti, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja pri prodaji državnog zemljišta na brdu Mihinja kompaniji "Čelebić".

"Postoji sumnja da su prijavljeni kao saizvršioci na organizovan način raspolagali državnom imovinom suprotno zakonu i kompaniji "Čelebić" omogućili sticanje svojine na preko 165 hiljada kvadrata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, bez raspisanog tendera, i po cijeni koja je bila višestruko niža od tržišne, na taj način državi pričinivši štetu, a kompaniji "Čelebić" pribavljanje protivpravne imovinske koristi", navodi se u saopštenju MANS-a.

Istraživački centar NVO MANS prije nekoliko dana objavio je istraživačku priču u vezi sa razmjenom nekretnina između kompanija "Čelebić" sa jedne, i Vlade Crne Gore/Uprave za imovinu sa druge strane.

Iz kompanije Čelebić su demantovali tvrdnje MANS-a.

"Dogovorena razmjena podrazumijevala je da kompanija "Čelebić" državi Crnoj Gori ustupi pet poslovnih prostora u svojoj zgradi u blizini Osnovnog suda, sve za potrebe trajnog smještanja Državnog arhiva, a da zauzvrat dobije 165 hiljada kvadrata državnog zemljišta na brdu Mihinja, na izlazu iz Podgorice prema Cetinju, uz doplatu u iznosu od 150 hiljada eura. Ipak, prikupljena dokumentacija pokazuje da je posao isplaniran mnogo ranije, da je kompanija "Čelebić" nizom postupaka i uz podršku državnih organa prvo uspjela da preparceliše ogromnu državnu imovinu i podijeli je na manje parcele, koje su potom smještene u okviru granica urbanističkih parcela zajedno sa zemljištem minorne površine u odnosu na državno, koje je kompanija "Čelebić" sticala u međuvremenu. Tada su se stekli uslovi za primjenu sistema dokompletiranja urbanističkih parcela, što praktično predstavlja neposrednu pogodbu i prodaju bez tendera. To je u ovom slučaju bio i jasan interes kompanije "Čelebić", s obzirom da je na toj lokaciji planirana izgradnja na desetine hiljada kvadrata stambenog prostora, čijom prodajom se otvara prostor za ostvarivanje značajnog profita", navodi se u saopštenju.

Dodaju da kada je kompanija "Čelebić" državi ponudila da otkupi zemljište, putem javnog tendera ili kroz pomenuti sistem dokompletiranja, Uprava za imovinu odlučila se na dokompletiranje.

"Procjena vrijednosti državnog zemljišta koju su radili prijavljeni Kovačević, Simović i Senić odrađena je uz zanemarivanje ključnih činjenica, poput one da se radi o urbanizovanom zemljištu, što znači da Glavni grad Podgorica ima obavezu da isto komunalno opremi, ali i da izgradi saobraćajnice i obezbijedi priključke za struju i vodu. Pomenuta procjena sporna je iz razloga što je vrijednost zemljišta u vlasništvu države procijenjena u iznosu između pet i osam eura po metru kvadratnom, iako se cijena kvadrata sličnog zemljišta na tržištu kretala oko 40 eura, što je takođe bilo u potpunosti u interesu kompanije "Čelebić", navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a navode da od državnih organa očekuju "da blagovremeno i na osnovu raspoloživih i jasnih zakonskih ovlašćenja utvrdi u kojoj mjeri je ovakvim postupanjem oštećen javni interes".

"Da sasluša sve prijavljene, ali i ispita eventualni uticaj odgovornih lica kompanija "Čelebić" na prijavljena i druga lica, koja su donosila oduke na štetu javnog interesa a u korist kompanije "Čelebić", zakjlučuje se u saopštenju MANS-a.