Prodaju se hotel Sidro u Baru i Piva u Plužinama

Početna cijena Hotela Sidro određena je na 1.704.480 eura
1787 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je dao saglasnost na zahtjev Luke Bar AD – Bar za prodaju 100 odsto udjela u Hotel Sidro i prihvatio zahtjev Hotelske grupe Budvanska rivijera za davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o prodaji putem javne aukcije koja se tiče prodaje Hotela Piva u Plužinama.

Kako je saopšteno nakon sjednice Savjeta, na dan 31. mart stalna imovina Hotela Sidro iznosila je 1.172.118 eura, a potraživanja 56.377 eura, kapital 575.929 eura, a akumulirani gubitak 5.944.443 eura, dugoročne obaveze i rezervisanja 37.051 euro, odložene poreske obaveze 103.904. eura, i kratkoročne obaveze 543.859 eura.

"U raspravi je istaknuto da Hotel Sidro od otvaranja 2010. godine nije poslovao pozitivno te da menadžment Luke Bar namjerava da novac od prodaje Hotela Sidro iskoristi za sanaciju konstrukcije obale Volujica u dužini od 554 metra i za izgradnju montažnog zavorenog skladišta površine 6.000 metara kvadratnih. Na sjednici je naglašeno da su 34 zaposlena u Hotelu Sidro zaštićena veoma kvalitetnim kolektivnim ugovorom i to u petogodišnjem periodu nakon privatizacije te je s tim u vezi Savjet preporučio Luci Bar AD Bar da donese konačnu odluku o prodaji Hotela Sidro, s tim da sastavni dio odluke bude socijalni program koji treba da realizuje potencijalni kupac", saopšteno je.

Početna cijena Hotela Sidro određena je na 1.704.480,02 eura.

"Prihvativši Zahtjev Hotelske grupe Budvanska rivijera Savjet se saglasio da u novoj Odluci o prodaji putem javne licitacije bude navedena cijena od 152.000 eura budući da knjigovodstvna vrijednost hotela iznosi 150.966,98 eura. Savjet je zadužio Komisiju za aukciju sprovede postupak prodaje dijela umovine Hotela Piva u Plužinama u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje četvrte bankarske garancije Global Ports Holdingu i predložio Vladi da usvoji Informaciju u kojoj se navodi da je ova kompanija investirala u sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 iznos od 2.027.879,05 eura čime su se stekli uslovi za povraćaj odgovarajuće bankarske garancije".

Nakon sjednice Savjeta, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, je saopšteno i da je utvrđen Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu kojom je predviđena prodaja preostalog dijela od 1,45 odsto akcija države u Novom duvanskom kombinatu AD Podgorica nakon što je sadašnji većinski vlasnik izrazio interesovanje za kupovinu i preostalog udjela države.

Bonus video: