155 MILIONA EURA

Montenegro Airlines u aprilu referiše Vladi što čini s državnom pomoći

“Vijesti” čekaju odgovore od Ministarstva saobraćaja i MA o tome koliko je novca od ukupne državne pomoći od 155 miliona do sada potrošeno i za koje namjene
5071 pregleda 19 komentar(a)
“MA za dva mjeseca ove godine ima 120.000 više nego u istom periodu lani”, Foto: Siniša Luković
“MA za dva mjeseca ove godine ima 120.000 više nego u istom periodu lani”, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 06.03.2020. 19:23h

Rukovodstvo Montenegro Airlinesa (MA) početkom aprila treba da dostavi Vladi prvi izvješaj o tome šta je ispunjeno od obaveza definisanih posebnim zakonom kojim je omogućeno da država pomogne opstanak nacionalnog avio prevoznika sa 155 miliona eura.

“Vijesti” čekaju odgovore od Ministarstva saobraćaja i MA o tome koliko je novca od pomoći do sada potrošeno i za koje namjene, šta je urađeno po pitanju poreskog duga, plaćanja obaveza Aerodromima Crne Gore (ACG), Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore...

Iz MA su juče saopštili šta su konkretno preduzeli po pitanju plana finansijske konsolidacije i pravca razvoja, među kojima je i odluka o ukidanju pet od šest predstavništava.

Zakonom je definisano da će Vlada ove godine platiti obaveze MA od 105 miliona eura, a u 2021. do 2024. godine za kupovinu dva aviona uplatiće kompaniji još 50 miliona eura plus pripadajuće poreze. Državni avio prevoznik zauzvrat ustupa svoje akcije Vladi i to po cijeni od 8,855 eura duga za jednu akciju.

Međutim, akcije ove kompanije imaju negativnu vrijednost, jer je nezavisni revizor u posljednjem izvještaju za 2018. godinu u utvrdio da kapital MA ima vrijednost od minus 51,5 miliona eura. Prema sadašnjem broju akcija i ovoj procjeni, MA u knjigama vrijedi 35 miliona eura.

Pretvaranjem duga u akcijski kapital izmiriće se obaveze koje MA ima prema Poreskoj upravi od 25 miliona eura i pokriti još devet miliona koje je dobio iz državnog budžeta.

Ovaj dug će biti uvećan za kamate nastale od stupanja na snagu zakona do dana kada Skupština akcionara MA usvoji odluku o pretvaranju duga u akcije. Zakonom je definisano da akcionari najkasnije do 31. decembra ove godine donesu odluku o pretvaranju duga državi u akcijski kapital.

Nacionalni avio prevoznik treba da uplati u ovoj godini državnom preduzeću ACG 32 miliona eura.

Država je u ovogodišnjem budžetu obezbijedila 11 miliona eura koje MA treba da potroši namjenski za iznajmljivanje vazduhoplova i motora, izmirenje obaveza po pravosnažnim i izvršnim sudskim presudama, a u kojima se predmet spora odnosi na isplatu otpremnine po osnovu proglasenja zaposlenih tehnološkim viškom i drugih obaveza po osnovu radnog odnosa, kao i ostale troškove iz tekućeg poslovanja. Obezbijeđeno je i 8,8 miliona za restauraciju motora.

MA do kraja marta treba da uplati prvu ratu po osnovu duga Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore od dva miliona eura, nakon čega ga čekaju još tri godišnje rate kako bi izmirio ukupni dug od šest miliona.

Zakon kojim država sa 155 miliona eura pokušava da spasi MA usvojen je krajem prošle godine, a da prethodno nije dobijena saglasnost da je on u skladu sa pravilima EU o kontroli državne pomoći. Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je saopštila da joj je dostavljen nepotpun materijal za donošenje odluke o tome da li je lex specialis za MA usklađen sa propisima o državnoj pomoći.

“Pravilno rješavanje slučaja MA je važan test za funkcionisanje crnogorskog sistema kontrole državne pomoći i za dalji napredak u pregovorima o Poglavlju 8 - Konkurencija”, poručeno je iz Delagacije EU u Crnoj Gori nakon što je Vlada u decembru utvrdila predlog zakona.

U Beogradu s manje radnika, ukidaju ostalih 5 predstavništava

Bord direktora je odlučio u utorak da do kraja ljetnje sezone u inostranstvu ukine pet predstavništava i ostavi samo ono u Beogradu, gdje će biti zaposlenih manje do 50 odsto. Ukidaju se predstavništva u Moskvi, Parizu, Beču, Frankfurtu i Londonu.

“Odluka je u skladu sa novim trendovima u poslovanju u avioindustriji koje karakteriše visoki stepen digitalizacije i samim tim smanjena potreba za fizičkim prisustvom predstavnika na ciljnim tržištima”, saopšteno je juče iz MA.

Izvještaj nezavisnog revizora iz 2018. je pokazao da je trošak za predstavništva u inostranstvu bio 813.000 eura.

Na sjednici su definisani rokovi za izradu inovirane komercijalne strategije kompanije za jasnu tržišnu profilaciju kompanije u narednom periodu, a u toku su i aktivnosti koje se tiču kratkoročne i dugoročne nabavke aviona...

Smanjuju broj zaposlenih i plate, pregovori sa sindikatima

Odbor MA je usvojio i nacrt pravilnika o zaradama zaposlenih, o kojem pregovaraju sa sindikatima, a čija se primjena uskoro očekuje.

Iz kompanije navode da je predviđena “optimizaciju zarada u skladu sa Zakonom o radu, ostalim zakonskim propisima i planom finansijske konsolidacije”. Donijeće u narednih mjesec dana novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i opisu poslova, koji treba da omogući dodatnu optimizaciju broja zaposlenih.

Optimizacija zarada i radnih mjesta podrazumijeva i smanjenje plata i broja radnika kojih trenutno ima oko 420, uključujući sve vrste ugovora.

Iz MA je najavljeno da ugovore o djelu po njihovom isteku neće produžavati, osim za licencirano i deficitarno osoblje.

“Vijesti” čekaju odgovor MA o tome koliko je zaposlenih uzelo otpreminu i koliki je višak od ukupnog broja zaposlenih.

Bord direktora je, razmatrajući poteze izvršnog menadžmenta u vezi sa primjenom plana finansijske konsolidacije i pravaca razvoja preduzeća, konstatovano da su od početka ove godine pokrenute značajne aktivnosti za jačanje tržišnog pozicioniranja, finansijske i kadrovske konsolidacije. Tvrde da su ostvareni bolji poslovni rezultati nego u istom periodu prethodne godine.

“Za prva dva mjeseca 2020. MA je prevezao preko 55 hiljada putnika, ili 1,3 odsto više i ostvario bolji poslovni rezultat za 120.000 eura u odnosu na isti period prošle godine, uz dva odsto bolju popunjenost putničke kabine”, saopšteno je iz kompanije.