Vlada usvojila informaciju o predlozima za raskid ugovora o koncesiji za četiri mHE

Usvojena je i informacija o predlozima za rješavanje statusa ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Đuričkoj rijeci sa pritokama, Komarači, Murinskoj, Bistrici i Bukovici

11913 pregleda 74 reakcija 8 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je danas usvojila je informacija o realizaciji ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane “Krkori” na dijelu gradskog vodovoda „Krkori”.

Vlada je prihvatila aneks ugovora kojim se propisuje obaveza koncesionara da najkasnije četiri mjeseca od dana zaključenja aneksa, završi radove iz druge Faze iz ugovora.

Iz Vlade su kazali da je aneksom predviđeno da neispunjavanje obaveze koncesionara u predviđenom roku ima za posljedicu raskid ugovora.

Vlada je usvojila informaciju o predlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja četiri male hidroelektrane (mHE) na vodotocima Raštak (dvije mHE - Raštak i Raštak 2), Ljeviška i Reževića rijeka.

“Zaključivši da su se, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza koncesionara, stekli uslovi za raskid ugovorā o izgradnji malih hidroelektrana na tim vodotocima, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da preduzme potrebne aktivnosti i sprovede procedure u tom pravcu”, navodi se u saopštenju.

Usvojena je i informacija o predlozima za rješavanje statusa ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Đuričkoj rijeci sa pritokama, Komarači, Murinskoj, Bistrici i Bukovici.

Vlada je zaključila da su se stekli uslovi za raskid ugovorā o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Đurička rijeka sa pritokama, Bistrica i Bukovica.

“Koncesionarima za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Komarača i Murinska rijeka Vlada je odredila primjeren rok za izvršenje ugovornih obaveza, a u slučaju neizvršenja bilo koje od obaveza biće pokrenuta procedura raskida ugovorā o koncesiji”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more “ od 30. aprila 2013. godine. “Tim povodom, Vlada je zaključila da se raskida ugovor o koncesiji, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara - AD „Račica“ – Tivat”, navodi se u saopštenju. Vlada je usvojila informaciju o preusmjerenju ostvarenih ušteda. Vlada je donijela zaključke kojima se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadužuje da, radi obezbjeđenja nedostajućih sredstava za izmirenje prispjelih obaveza kod pojedinih potrošačkih jedinica, preusmjeri određene iznose sa potrošačkih jedinica koje su ostvarile uštede u okviru raspoloživih sredstava.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika, devet članova i sekretarke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Za zamjenika predsjednika Savjeta imenovan je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, dosadašnji član tog savjeta.

“Za članove Savjeta imenovani su predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica”, naveli su iz Vlade.

Kako su kazali, za članove Savjeta imenovani su i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, predsjednik Unije mladih preduzetnika Uroš Bulatović, savjetnik premijera za unutrašnju politiku Željko Savović, zamjenik generalnog sekretara Vlade Nikola Kandić:

Za sekretarku Savjeta imenovana je samostalna savjetnica u Agenciji za investicije Crne Gore Jelena Globarević.