REAKCIJA DIREKTORICE FONDA PIO

Privatno su nas upozoravali iz Ministarstva

Milošević tvrdi da inspekcija 2. decembra nije utvrdila nepravilnosti u njenom izboru

8342 pregleda 27 reakcija 27 komentar(a)
Sjedište Fonda PIO u Podgoici, Foto: Luka Zeković
Sjedište Fonda PIO u Podgoici, Foto: Luka Zeković

Povodom teksta “Direktorica Fonda PIO izabrana na nezakonitom konkursu”, reagovala je direktorica Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Jadranka Milošević.

“Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Fonda PIO Crne Gore objavljen je i sproveden kod Uprave za kadrove, u skladu sa svim zakonom propisanim procedurama. Uprava za kadrove je samostalni organ državne uprave nadležan za sprovođenje oglasa za potrebe držanih organa, u cilju zapošljavanja državnih službenika i namještenika na osnovu merit sistema, uz obezbjeđenje transparentnog izbora zasnovanog na profesionalnim kriterijumima. Na konkurs za direktora Fonda prijavila su se četiri kandidata, a provjeri sposobnosti pristupila su dva kandidata, dok su druga dva kandidata odustala na sopstvenu inicijativu, a ne zbog izostanka selekcije u uži izbor, kako se u članku nameće. Uprava za kadrove, nakon provjere sposobnosti kandidata, dostavila je Upravnom odboru Fonda listu za izbor kandidata i izvještaj o provjeri kandidata, kojim je konstantovano da je Jadranka Milošević, kao prvorangirani kandidat, ostvarila 39 bodova, dok je drugi kandidat ostvario 28,33 boda. Na osnovu liste dostavljene od Uprave za kadrove i ostvarenih rezultata na provjeri kandidata, Upravni odbor Fonda PIO Crne Gore je za direktoricu Fonda imenovao Jadranku Milošević.

Vrlo je važno ukazati na nedobronamjerno, pretenciozno, neargumentovano i obmanjujuće izjednačavanje privatnih obraćanja Jova Pajovića, direktora direktorata tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa stavovima samog ministarstva, osim ukoliko se ne smatra da su stavovi imenovanog prioritetni u odnosu na zvaničan stav ministarstva i ministra koji je u tom periodu bio na njegovom čelu.

”Otklonjene sumnje u postupak”

S tim u vezi, takođe je važno obavijestiti javnost da je predsjednik Upravnog odbora, Dragan Đukanović, u svemu postupao u skladu sa zakonom i stavovima Ministarstva rada i socijalnog staranja, koje predstavlja u ovom organu upravljanja. Na osnovu iznijetog u predmetnom novinskom članku, čitaoci se navode na neutemeljene i pogrešne zaključke da je predsjednik Upravnog odbora postupao suprotno stavovima resornog ministarstva. Upravo nasuprot navedenom, predsjednik je poštovao stavove resornog ministarstva, koje je privatna obraćanja Jova Pajovića smatralo činjenično i zakonski neutemeljenim.

U cilju konačnog zatvaranja navedenog pitanja, na zakonit i transparentan način, Odjeljenje upravne inspekcije Ministarstva javne uprave, a na inicijativu Ministarstva rada i socijalnog staranja, izvršilo je 2. decembra 2020. godine redovan inspekcijski pregled Fonda PIO Crne Gore, po predmetu nadzora koji se odnosio na javni konkurs za izbor direktora/ice ove institucije. Nakon sprovedene inspekcije, Odjeljenje upravne inspekcije konstatovalo je da nema utvrđenih nepravilnosti i o istom obavijestilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, čime su otklonjene sve potencijalne sumnje u sproveden postupak (akt Odjeljenja za upravne inspekcije br. UPIN 07-700/20-792/5 od 14. 12. 2020. godine, zaveden u Ministarstvu rada i socijalnog staranja pod brojem 01-22105 dana 17. 12. 2020. godine, kao i zapisnik Odjeljenja za upravne inspekcije o izvršenom vanrednom inspekcijskom pregledu, broj UPIN 07-700/20-792/4 od 14. 12. 2020. godine, zaveden u Fondu PIO Crne Gore istog dana pod brojem 01-3098).

Na kraju, ne možemo, a da ne izrazimo iznenađenost spinovanjem dnevnih novina “Vijesti”, koje u predmetnom članku, nasuprot vrijednostima i kodeksima novinarskog poziva za koje se zalažu, postavljaju sebe iznad institucija, utvrđuju zakonske osnovanosti i iznose konstatacije bez znaka upitnika, ne ostavljajući prostora za drugu stranu da iznese svoje stavove i zakonski potkrijepljene činjenice. Ovom prilikom nećemo ulaziti u razloge davanja ovako značajnog medijskog prostora i pristrasne podrške novinara privatnim obraćanjima Jova Pajovića, kao što nećemo ulaziti ni u motive konstantnog ličnog napada imenovanog na integritet institucije i njene direktorice, s obzirom na to da za razliku od autora i izvora vezanog za predmetni novinarski članak, mi kao odgovorni ljudi, ne želimo se baviti nagađanjima i neutemeljenim optuživanjima”, navela je Miloševićeva.

Preporučujemo za Vas