Vlada utvrdila amandmane: Imovina da se oduzima i prije potvrđivanja optužnice

Predlog zakona će biti pred poslanicima 10. februara, a prisustvo je najavio i premijer Dritan Abazović

29768 pregleda 26 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore

Na današnjoj sjednici Vlade utvrđeni su amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Predloženim amandmanima se otvara mogućnost pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovinske koristi u ranijoj fazi, nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, umjesto rješenja kojim je bilo predviđeno da se postupak pokreće nakon potvrđivanja optužnice.

Predlog zakona će biti pred poslanicima 10. februara, a prisustvo je najavio i premijer Dritan Abazović. Kazao je da očekuje podršku svih poslanika i naveo da bi "volio da vidi" ko će biti protiv tog predloga zakona.

"Imajući u vidu da naredbu o sprovođenju istrage donosi državni tužilac kad ocijeni da navodi u krivičnoj prijavi i prilozi uz krivičnu prijavu ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, donošenje naredbe o sprovođenju istrage je dovoljan osnov za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi, budući da krivični postupak počinje donošenjem naredbe o sprovođenju istrage", navode iz Vlade.

U definisanju ove odredbe, kako su kazali, pošlo se od činjenice da je naredba prvi akt kojim se potvrđuje osnovana sumnja u odnosu na neko lice, te da se dokazi uglavnom prikupljaju u periodu kojem su prethodili, ili odmah po njenom donošenju, pri čemu se stepen osnovanosti sumnje u malom procentu pomjera do trenutka podnošenja optužnice.

"Na ovo jasno ukazuje praksa, jer je zanemarljiv procenat obustava postupka nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage. U diskusiji je naglašeno da se na ovaj način uskraćuju resursi organizovanom kriminalu za dalje vršenje najtežih krivičnih djela, a stvaraju se uslovi za efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: