"NAJVIŠE U REGIONU"

Vlada usvojila analizu: Snažno rastu zaposlenost, plate i penzije

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2016. i prvi kvartal 2017. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila na svojoj 32 sjednici pokazuje, i rast izvoza, privredni porast, kao i snažan rast broja zaposlenih
107 pregleda 47 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 01.07.2017. 11:47h

U prvom kvartalu 2017. godine naplaćen je rekordan prihod, a snažno rastu zaposlenost, plate i penzije, pokazala je makroekonomska analiza koju je usvojila Vlada. Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2016. i prvi kvartal 2017. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila na svojoj 32 sjednici pokazuje, i rast izvoza, privredni porast, kao i snažan rast broja zaposlenih. Kako je saopšteno iz Vlade, rastu i prosječne neto zarade i penzije, koje su najviše u regionu zapadnog Balkana. Prosječna neto zarada u prvom kvartalu ove godine iznosila je 510 eura, dok je u 2016.bila 499 eura. Prosječna penzija sada je 286 eura, a prošlogodšnja je iznosila 280 eura. Analiza je pokazala i da raste ukupna zaposlenost, pa brojke kazuju da je u prvom kvartalu 2017. povećana za 7.167 lica ili za 4,2 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine. Prema podacima Monstata, BDP je u prvom kvartalu 2017. godine iznosio 747,5 miliona eura i realno je 3,2odsto veći u odnosu na isti kvartal prošle godine. „ Ovo je istovremno jedna od najviših stopa ekonomskog rasta u regionu. Raspoloživi podaci pokazuju rast svih komponenti BDP-a, osim zaliha“, ocijenila je Vlada. Primjena mjera fiskalne konsolidacije, definisanih mjerama sanacije budžetskog deficita i javnog duga od 2017. do 2021. godine, kako je ocijenjeno, daje pozitivne efekte, koji su već vidljivi u prvom kvartalu ove godine. Prihodi budžeta povećani su u prvom kvartalu 2017. godine za 4,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. „ Ohrabruje i rast kreditne aktivnosti banaka, kao i depozita stanovništva u odnosu na prošlu godinu, budući da građani Crne Gore, prema podacima na kraju aprila, u domaćim bankama drže 1,6 milijardi EUR ušteđevine ili oko 43 odsto BDP-a“, ukazuje se u saopštenju. Analiza je pokazala i da je u 2016.godini ostvarena rekordna naplata prihoda. Podaci o ostvarenju centralnog budžeta za maj, pokazuju da se prvi put u ovoj godini bilježi suficit budžeta u iznosu od 10,8 miliona eura. Kada je riječ o izvršenju centralnog budžeta za pet mjeseci ove godine, podaci pokazuju da je u tom razdoblju, deficit budžeta iznosio 57,6 miliona eura ili 1,5 odsto BDP-a. Podaci pokazuju da je preliminarni deficit budžeta na kraju 2016. godine iznosio 129,4 miliona eura ili 3,4 odsto BDP-a i niži je za 161,8 miliona od deficita ostvarenog u 2015. godini. Najnoviji podaci o budžetskim prihodima za jun 2017, pokazuju i da je nastavljen rast naplate prihoda, jer je naplaćeno 135,2 miliona, što je blizu 10 miliona u nominalnom iznosu ili 7,7 odsto više od naplate u junu 2016. godine. U periodu od januara do juna naplaćeno je 682,8 miliona eura prihoda, što je nominalno 48,7 miliona, odnosno 7,7 odsto više nego u istom razdoblju 2016. godine i istovremeno na nivou plana za ovu godinu. „ Činjenica da je naplata prihoda na nivou planirane pokazuje da Plan fiskalne konsolidacije, koji je Vlada donijela, daje rezultate“ ističe se u saopštenju. Analiza je pokazala da rast izvoza robe u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti period prošle iznosi 35,8 odsto, dok je rast uvoza robe u istom uporednom periodu 19,6 odsto. Podaci pokazuju i da je, nakon prošlogodišnje rekordne turističke sezone došlo do dodatnog rasta broja noćenja turista u tom periodu za 8,3 odsto, a broj dolazaka stranih turista za 10,3 procenta u odnosu na isti period prošle godine. To je, kako je procijenjeno, između ostalog najviše doprinijelo rastu izvoza usluga od 17,5 odsto u prvom kvartalu ove godine. Rast je u tom periodu zabilježen i u građevinarstvu za 37,5 odsto u odnosu na prvi kvartal 2016.godine. Vlada je, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropske Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu, utvrdila Predlog zakona o uslugama. Primjena novog Zakona omogućiće administrativno pojednostavljenje u ovoj oblasti, uklanjanje barijera za pristup tržištu usluga, upostavljanje jedinstvene kontakt tačke u cilju obezbjeđenja lake dostupnosti informacija elektronskim putem, kao i da se na jednom mjestu mogu obaviti svi poslovi. Kako se navodi, uvodi se institut slobode prekograničnog pružanja usluga privrednog subjekta osnovanog u državi Evropskog ekonomskog prostora. Pored toga, podiže se nivo bezbjednosti korisnika i kvaliteta usluga, omogućuje saradnja naldežnih organa država EEP putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta i suzbijanje sive ekonomije. Vlada je usvojila i inoviranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 godine s Akcionim planom. Inovirani Program obuhvata tri nove oblasti: državna pomoć, carine i revizija sredstava iz fondova Evropske unije, čime će se omogućiti bolja koordinacija i praćenje razvoja sistema upravljanja javnim finansijama. Usvojena je ažurirana jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata, s ciljem dodatnog sagledavanja mogućnosti sufinansiranja projekata, kao i revizije stepena zrelosti projekata sa liste koja je usvojena krajem 2015. godine, u skladu sa preporukama Evropske komisije. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore od 2014 do 2020. godine za 2016. godinu. Kako je navedeno u Izvještaju, u prošloj godini uloženo je ukupno oko 492, 4 miliona eura za realizaciju 562 razvojna projekta, od čega za Sjeverni region skoro 208 miliona eura ili 42 odsto, za Središnji region oko 137 miliona ili 28 odsto i za Primorski region oko 147 miliona. Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2017. godinu kojom se, zbog izraženih potreba turističke privrede, godišnja kvota za tekuću godinu povećava za pet hiljada dozvola, čime će se omogućiti uspješno odvijanje ljetnje sezone. U diskusiji je istaknuto da reformske aktivnosti u oblasti stručnog obrazovanja i tržišta rada treba da rezultiraju kvalitetnom ponudom trenutno nedostajućih domaćih stručnih profila koji će nadomjestiti potrebu za radnom snagom sa strane. Usvojena je Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine. Tim povodom, donijeto je više zaključaka kojima se preciziraju obaveze nadležnih institucija u cilju sprovođenja aktivnih politika Vlade u ovoj oblasti. Pored ostalog, Zavod za zapošljavanje zadužen je da formira implementacionu jedinicu koja će se baviti podsticajem preduzetništva. Zavod će vršiti pripremu nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za biznis, davati podršku u izradi biznis planova i registraciji poslovne djelatnosti, u dobijanju kreditnih sredstava IRF, kao i svih drugih aktivnosti u smjeru ohrabrenja ovih lica da uzmu stvar u svoje ruke i da riješe svoju egzistenciju. Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, kojim se predviđa pomjeranje početka njegove primjene za 31. decembar 2017.godine. U raspravi je objašnjeno da se intenzivno radi na izradi Predloga zakona o planiranju i izgradnji kojim se teži uspostavljanju nove i sveobuhvatne politike u oblasti planiranja i izgradnje objekata, uključujući i pitanje bespravne gradnje. U cilju usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima.