OSTATAK OPOZICIJE NIJE PRISUSTVOVAO SJEDNICI

Nikšić: Usvojen budžet opštine i odbornik SDP glasao za

Kako je kazao Đoko Krvokapić, sekretar za finansije, razvoj i preduzetništvo, budžet , koji je, prema njegovim riječima, planiran dosta konzervativno u mjeri mogućeg ostvarenja planiranih prihoda, obezbijediće i omogućiti izvršavanje svih obaveza iz nadležnosti Opštine Nikšić
153 pregleda 8 komentar(a)
Skupština opštine Nikšić, Foto: Opština Nikšić
Skupština opštine Nikšić, Foto: Opština Nikšić
Ažurirano: 23.12.2016. 13:54h

Glasovima vladajuće koalicije DPS-SD i glasovima nezavisnog odbornika Ivana Radojičića i Radovana Perovića iz SDP-a, usvojen je budžet Opštine Nikšić za 2017.godinu u iznosu 20,546 miliona eura.

Protiv je bio jedino Jovo Radulović, nezavisni odbornik, dok ostali odbornici opozicije nijesu prisustvovali skupštinskom zasjedanju.

Kako je kazao Đoko Krvokapić, sekretar za finansije, razvoj i preduzetništvo, budžet , koji je, prema njegovim riječima, planiran dosta konzervativno u mjeri mogućeg ostvarenja planiranih prihoda, obezbijediće i omogućiti izvršavanje svih obaveza iz nadležnosti Opštine Nikšić.

„Ključna stavka u budžetu je sačiniti što tačniju procjenu prihoda, pa onda na bazi toga, uvažavajući koliko je to moguće želje budžetskih potošača, sačiniti što korektniju raspodjelu po budžetskim izdacima. Vjerujem da smo, a to pokazuje i okolnost da nije bilo potrebno raditi rebalans budžeta za 2016. godinu, dosta korektno pozicionirali prihode Opštine Nikšić i da se oni u normalnim okolnostima mogu kretati do nivoa od dvadesetak miliona eura“, kazao je Krivokapić.

Od izvornih opštinskih prihoda, koji iznose nešto preko 10,6 miliona eura, najviše se očekuje od poreza na nepokretnost koji je planiran u iznosu od 4,5 miliona eura, dok će i ove godine jedan od najznačajnijih prihoda biti novac iz državnog Egalizacionog fonda koji će iznositi 5,5 miliona.

“Priliv od pozajmica i kredita iz inostranih izvora u iznosu od 930 hiljada eura odnosi se na kredit Evropske investicione banke za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koji iako je skoro u potpunosti i završen u ovoj godini, nije rezultirao i plaćanjem ove obaveze, pa će se sredstva, koja su bila planirana i budžetom za 2016 godinu nakon okončanog probnog rada i tehničkog prijema, a što će se evidentno desiti u 2017 godini, uplatiti izvođaču radova na ovom postrojenju. Skoro sve troškove probnog rada ovog postrojenja snosi izvođač, pa se nama u principu i ne žuri sa preuzimanjem“, kazao je Krivokapić.

Operativni budžet za 2017 godinu veći je od onog iz 2016. za nešto preko 655.000 eura, a povećanje se u prvom redu odnosi na povećanje izdataka za bruto zarade zaposlenih za iznos od 516.000 eura.

Krivokapić je kazao da do povećanja nije došlo zbog zapošljavanja novih radnika, već da se radi o primjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji se u organima lokalne uprave primjenjuje od marta 2016. godine.

Od kapitalnog budžeta od skoro četiri miliona eura za izgradnju vodovoda biće utrošeno 245.000 eura, aizgradnju i rekonstrukciju ulica i Trga Sloboda 1,45 miliona.

„Tekući izdaci planirani su krajnje restriktivno, a kapitalni izdaci su planirani samo za one investicije za koje postoje realni izvori finansiranja. Znači nema bilo kakvog novog kreditnog zaduženja“, kazao je Krivokapić.

Predsjednik Opštine Veselin Grbović kazao je da je opština na kraju ove godine obezbijedila rezervu od oko dva miliona eura, koja će poslužiti da se u prvom kvartalu, kada je slabije punjenje budžeta, obezbijede plate za sve zaposlene.

Tokom naredne godine, prema riječima Grbovića, pored rekonstrukcije Trga, planirana je i prva faza uređenja Doma revolucije, izgradnja Doma za stare, za oko 200 korisnika, nastavak sanacije dvorca kralja Nikole, kao i gradnja zgrada za penzionere i zdravstvene radnike.

Jovo Radulović, koji je jedini glasao protiv budžeta, kazao je da isti, po svim parametrima u dijelu rashoda, izgleda kao priprema lokalne vlasti za predstojeće lokalne izbore i da je kao takav više socijalnog karaktera.

Prema njegovim riječima planirani prihodi od poreza nijesu realni, jer Nikšić poslednjih godina bilježi pad zaposlenosti.

„Transferi za jednokratne socijalne pomoći su za oko 60.000 eura veći nego prethodne godine, partijama za 170.000 eura, transferi institucijama, pojedincima i javnom sektoru su za oko pola miliona eura veći nego u prošlom budžetu što je smišljeno i projektovano da bi se stvorile mogućnosti za uticaj na rezultate lokalnih izbora“, kazao je Radulović i dodao da su vidljiva povećanja za materijal, troškove energije, putovanja i reprezentacije.

Krivokapić je kazao da se radi o lošem tumčenju budžeta i da opština ne planira uvođenje novih poreza, već se budžetski prihodi u pojedinim poreskim stavkama povećavaju zbog postavljenih zakonskih okvira.

Demos: Budžetom se ne mogu ni djelimično servisirati sve potrebe neophodne za normalno funkcionisanje opštine

Iz Opštinskog odbora Demosa, smatraju da se iz sopstvenih tekućih prihoda predviđenih budžetom za 2017. godinu ne mogu ni djelimično servisirati sve potrebe neophodne za normalno funkcionisanje Opštine Nikšić.

„Sopstveni tekući prihodi koje planira da ostvari Opština Nikšić u narednoj godini iz poreza, taksi, naknada i ostalih prihoda iznose 11,8 miliona i čine svega 58 odsto u ukupnim planiranim prihodima opštine“, navodi se u saopštenju za javnost.

Poređenjem budžeta za 2017. godinu Opštine Nikšić koja ima oko 73.000 stanovnika i Opštine Pljevlja koja ima 31.000 stanovnika i zauzima skoro duplo manju površinu vidi se, ističu iz Demosa, da je budžet opštine Pljevlja veći za 2,2 miliona eura u odnosu na Opštinu Nikšić, da su sopstveni tekući prihodi Opštine Pljevlja veći za 1,16 miliona, da su kapitalna ulaganja veća za 6,4 miliona, dok su bruto zarade manje za skoro 2,2 miliona u odnosu od bruto zarada Opštine Nikšić.

„Sve ovo ukazuje da je nedomaćinskim rukovođenjem Opština Nikšić dovedena u bezizlaznu situaciju i da je obećanje predsjednika Opštine prilikom preuzimanja funkcije da će opština Nikšić za dvije godine biti na pozitivnoj nuli bila farsa.Kada se uzme u vidu da su dugovanja opštine Nikšić veća od 40 miliona eura, odnosno koliko dva planirana budžeta za 2017. godinu, nekadašnji industrijski centar Crne Gore i Jugoslavije bi bankrotirao u prvoj polovini naredne godine da nije pomoći sa strane, prije svega sredstava iz Egalizacionog fonda kao i sredstava dobijenih iz donacija, kredita i prodaje opštinske imovine“, poručuju iz Demosa.

URA: Glasanje pokazalo da se SDP-u teško može vjerovati

Iz OO URA poručili su da je glasanje odbornika SDP-a za budžet pokazalo da se teško može vjerovati toj partiji u Nikšiću.

“Lokalni funkcioneri SDP-a, izgleda, nemaju istu politiku kao i vrh partije. Vjerovatno je za pojedince bio težak u mučan proces ostajanja bez privilegija vlasti. Glasanje za potrošački budžet iz kojeg se samo za kamate bankama izdvaja preko 640.000 eura i za vraćanje dugova bankama preko 2,5 miliona eura je najbolji pokazatelj djelovanja SDP-a u Nikšiću. Vjerujem da je to izlovan potez njihovog odbornika”, stoji u saopštenju koje je potpisao predsjednik OO URA Rade Milošević.