Snalazili se

Zapošljavanje preko Dekre: Državna komisija kaže da se nije zaobilazio zakon

Pribilović kaže da se poštovao zakon, iako je preko privatne agencije angažovala tri osobe
70 pregleda 6 komentar(a)
21.02.2019. 01:13h

Predsjednica Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki Suzana Pribilović tvrdi da angažovanjem tri osobe preko privatne agencije „Dekra privremeno zapošljavanje" nije zaobišla Zakon o državnim službenicima i namještenicima koji propisuje da se preko Uprave za kadrove mora sprovesti postupak internog ili javnog oglašavanja za svako novo radno mjesto u državnoj službi.

Dokumentacija koju je ranije dostavila Anketnom odboru za aferu “Snimak”, a u koju su “Vijesti” imale uvid, pokazala je da Komisija nije tražila raspisivanje internog oglasa ili javnog konkursa, već je potpisala Sporazum o preuzimanju radnika sa ovom agencijom.

Komisija je, kako se navodi u dokumentaciji Anketnog odbora, preko agencije zaposlila Natašu Medenicu, Dušana Nikača i Ivana Merdovića, kojima su prethodno istekli ugovori o djelu u ovoj instituciji.

Njih troje su od kraja 2009. radili u Komisiji, kao pripravnici, prvo u trajanju od godinu dana, a zatim po ugovorima o djelu koji su zaključivani svakog mjeseca do početka 2013.

Dokumentacija dostavljena odboru pokazuje da su oni 1. januara ove godine potpisali ugovore sa "Dekrom" o obavljanju povremenih i privremenih poslova na period od tri mjeseca, odnosno do 31. marta ove godine.

Pribilović je navela da je sa “Dekrom privremeno zapošljavanje” 3. januara ove godine potpisala Sporazum o ustupanju radnika “koji su zaposleni kod te agencije”, a za obavljanje poslova iz nadležnosti stručne službe komisije, kako je predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji stručne službe.

Pribilović je navela i da angažovanje tri osobe nema nikakve veze sa predsjedničkim izborima “jer su oni po osnovu ugovora o djelu” obavljali poslove u stručnoj službi

“Nije bilo uslova da se sprovede propisni postupak zapošljavanja, odnosno zasnivanja radnog odnosa. Razlog za to je jer budžetom za 2012, kao i za 2013. godinu nijesu obezbijeđena potrebna sredstva za namjene bruto plata i ostalih primanja zaposlenih u stručnoj službi, pa je Državna komisija obavljanje ovih poslova morala i mogla obezbijediti samo na teret izdataka za druge namjene, konkretno na teret izdataka za ugovorene usluge”, navela je PribilovićOna je dodala da je Pravilnikom o sistematizaciji stručne službe ove komisije predviđeno 15 izvršilaca, a da su 2012. i 2013. poslove obavljale tri osobe.

Ona tvrdi i da su na ovaj način samo “obezbijedili nužno potreban broj izvršilaca za obavljanje određenih poslova neophodnih za njen efikasan i kvalitetan rad”.

“U konačnom, Državna komisija je o ovom problemu cjelovito informisala Skupštinu u godišnjem izvještaju o radu za 2012. godinu”, navodi Pribilović.

Državnu komisiju za kontrolu postupka javnih nabavki imenuje Vlada, koja imenuje predsjednika, članove i predlaže njen budžet.Medenica, Nikač i Merdović su početkom marta potpisali nove ugovore o privremenim i povremenim poslovima i nastavili svoj angažman u Komisiji.Njima je zarade izgleda isplaćivala Dekra, a novac iz državnog Trezora je, kako pokazuje dokumentacija, direktno uplaćivan ovoj agenciji, na osnovu zahtjeva Komisije.

Tako u jednom od zahtjeva koje je Komisija uputila Ministarstvu finansija, odnosno Trezoru navodi da Dekri treba isplatiti nešto preko 1800 eura.

Privatna agencija za svoje usluge mjesečno naplaćuje Komisiji proviziju od devet odsto što u ovom slučaju iznosi 151,99 eura plus PDV.

Sve mjesečne fakture, kako se vidi u dokumentaciji, potpisuje Pribilović i direktor „Dekre privremeno zapošljavanje" d.o.o. Mladen Mašanović.

Pribilović je navela i da angažovanje tri osobe nema nikakve veze sa predsjedničkim izborima “jer su oni po osnovu ugovora o djelu” obavljali poslove u stručnoj službi:

“Njihovo navodno 'sporno' angažovanje po osnovu Sporazuma sa agencijom “Dekra privremeno zapošljavanje” d.o.o. nije i nije moglo uticati na njihovo političko, samim tim i biračko opredijeljenje”.