BRAJOVIĆ U NIKOZIJI

Crna Gora sljedeći domaćin Konferencije predsjednika parlamenata malih evropskih država

Predsjednik parlamenta je najavio da Skupština Crne Gore priprema uspostavljanje „e-parlamenta“, koji će omogućiti da se njene osnovne funkcije izvršavaju elektronskim putem
944 pregleda 0 komentar(a)
Sa konferencije u Nikoziji, Foto: Igor Šljivancanin/Skupština Crne Gore
Sa konferencije u Nikoziji, Foto: Igor Šljivancanin/Skupština Crne Gore

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, koji učestvuje na 13. Konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja u Nikoziji, diskutovao je o izazovima, mogućnostima i najboljim praksama tih država u digitalnoj eri, međuregionaloj saradnji, kao i ulozi parlamenata u saradnji malih evropskih država na polju rijetkih bolesti. Istakao je veliko zadovoljstvo što će Crna Gora sljedeće godine biti domaćin te inicijative.

"Teme o kojima govorimo su aktuelne, životne, praktične i zato smo zainteresovani da i nakon ove Konferencije pored  razmjene informacija, praksi i mogućnosti, definišemo načine za međusobnu podršku u ostvarivanju zacrtanih razvojnih ciljeva. Trebaju nam rješenja koja su održiva, sigurna i upotrebljiva na sistemskom nivou. Jedino uz takav pristup naše institucije će funkcionisati efikasnije, kroz racionalizaciju potrošnje, smanjenje nepotrebnih troškova i povećanje investicionih mogućnosti. Zato je važno da imamo otvorenu saradnju kako među našim parlamentima tako i privrednicima, civilnim sektorom i akademskom zajednicom", istakao je Brajović.  

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da digitalno poslovanje pruža šansu malim zemljama da iskoriste svoje prednosti i osnaže konkurentnost, a izgrađujući potrebnu infrastrukturu, da prevaziđu sve nedostatke „malih brojeva“.  

"Takva šansa prepoznata je u Crnoj Gori, kao jedan od glavnih stubova razvoja društva. Ona je sprovedena i kroz našu zakonsku regulativu, čime smo stvorili uslove da elektronsko poslovanje postane temelj različitih procesa u javnoj upravi i privredi", rekao je predsjednik parlamenta.  

On je dodao da kvalitetno osmišljen model digitalizacije državne uprave građaninu daje mogućnost direktnijeg angažovanja za ostvarivanje svojih prava. 

Institucijama, sa druge strane, daje mogućnost povećanja transparentnosti i efikasnosti, rekao je Brajović i najavio da Skupština Crne Gore priprema uspostavljanje „e-parlamenta“, koji će omogućiti da se njene osnovne funkcije izvršavaju elektronskim putem.

"Očekujemo da primjenom modernih tehnologija i standarda digitalizujemo kompletan zakonodavni proces, od prijema akta u skupštinsku proceduru do njegovog arhiviranja. Na ovaj način ćemo uspostaviti efikasan mehanizam za saradnju između svih strana uključenih u proces rada, bolju kontrolu pristupa informacijama i smanjenje vremena uloženog u proces izrade i distribucije materijala", rekao je Brajović.

Brajović je, kako je saopšteno iz Skupštine, tokom sesije o saradnji sa regionom Bliskog istoka pozdravio ideju predsjednika parlamenta da na skup pozove predstavnike zemalja tog rediona.

"Iako su kompleksne okolnosti na Zapadnom Balkanu uticale na to da se ekonomska moć Crne Gore, mjerena BDP-om per capita, još uvijek ne može porediti sa drugim ovdje prisutnim evropskim zemljama, značajna je činjenica da je Crna Gora danas najrazvijenija ekonomija u svom regionu, sa rastom BDP-a od 5,1 pocenata u 2018. godini, te veoma privlačna investiciona i turistička destinacija. Crna Gora je prepoznata kao najstabilnija država u Jugoistočnoj Evropi posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa koja aktivno doprinosi regionalnoj saradnji. Najsnažniji smo promoter evroatlantskih i evropskih vrijednosti u našem regionu. Sa druge strane Crna Gora razvija odlične parlamentarne, političke i ekonomske odnose sa mnogim državama u drugim djelovima svijeta. Imajući u vidu sadašnji nivo razvoja i brojne potencijale za jačanje ekonomske i drugih obilka saradnje, Crna Gora nastavlja sa svojom politikom prijateljstva i otvorenosti. Mi smo kredibilan i pouzdan partner i vjerujemo da nas to čini dobrim primjerom za političko, ekonomsko, kulturno i svako drugo partnerstvo", istakao je Brajović.  

On je, kako se navodi, diskutovao i o doprinosu parlamenata u saradnji malih evropskih država na polju rijetkih bolesti, imajući u vidu činjenicu da je danas u svijetu registrovano oko 350 miliona, u Evropi do 30 miliona, a u Crnoj Gori oko 30.000 oboljelih od rijetkih bolesti.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović je, govoreći o ekonomskim prilikama u Crnoj Gori, učesnicima Konferencije predstavio i investicione projekte u oblasti turizma, energetike i informacionih tehnologija.

Na marginama Konferencije, Brajović i Golubović sastali su se sa  predsjednikom Nacionalnog savjeta Knjaževine Monako, Stefanom Valerijem, i predsjednikom Predstavničkog doma Egipta, dr Alijem Abdelom.  

"Tokom susreta sa monegaškom delegacijom razgovarano je o nastavku saradnje dvije države, kako na parlamentarnom tako i na ekonomskom nivou. Predsjednik Brajović je istakao da je Crna Gora posvećena jačanju saradnje sa malim uspješnim zemljama, sa kojima želimo da razmjenjujemo iskustva i znanja, posebno u onim oblastima gdje postoje komparativne prednosti. Na sastanku sa predsjednikom Predstavničkog doma Egipta istaknuta je važnost uspostavljanja intenzivnije parlamentarne saradnje, na šta će pozitivno uticati i formiranje Grupa prijateljstva dva parlamenta", saopšteno je iz parlamenta.