"razloge lične prirode nećemo saopštavati"

Ministarstvo odbrane: Šaranović podnio ostavku iz privatnih razloga

Pravo na zaštitu privatnosti ima svako lice u Crnoj Gori, te ni državni funkcioneri nijesu lišeni istog, a cjelokupna javnost, uključujući i medije, dužna je da to pravo poštuje"

14909 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Ministartsvo odbrane saopštilo je da je v.d. direktor Obavještajno bezbjednosnog direktorata Aleksandar Šaranović podnio ostavku iz privatnih razloga.

"Kako je g. Šaranović iz privatnih razloga odlučio da podnese ostavku, efektivno od 31. marta ove godine, te u cilju poštovanja njegove privatnosti, razloge koji su lične prirode nećemo ni saopštavati. Pravo na zaštitu privatnosti ima svako lice u Crnoj Gori, te ni državni funkcioneri nijesu lišeni istog, a cjelokupna javnost, uključujući i medije, dužna je da to pravo poštuje", saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Oni su podsjetili da je Šaranović je imenovan za v.v. generalnog direktora ODB-a na sjednici Vlade 22. januara, shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.

"U članu 61 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list RCG", br. 2/2018, 34/2019 i 8/2021), navodi se: "U slučaju prestanka mandata starješini organa uprave, odnosno službe ili licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra može se odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci", saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Preporučujemo za Vas