STRUČNJAK ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA "VIJESIT"

Kos: Jedino Vlada Crne Gore kući svoje kontrolore

“Za takav način rješavanja stambenih pitanja tužilaca i sudija još nisam čuo, ni u regionu, ni bilo gdje u svijetu"

39604 pregleda 108 reakcija 44 komentar(a)
Dobitnice pomoći Vladine Komisije iz sudstva: Vesna Medenica i Desanka Lopičić na konstitutivnoj sjednici Skupštine, Foto: Skupština Crne Gore
Dobitnice pomoći Vladine Komisije iz sudstva: Vesna Medenica i Desanka Lopičić na konstitutivnoj sjednici Skupštine, Foto: Skupština Crne Gore

Stručnjak za borbu protiv korupcije i nekadašnji član Grupe zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) Drago Kos kazao je da nije upoznat da je vlada ijedne zemlje, osim crnogorske, dijelila stanove i stambene kredite pod povoljnim uslovima predstavnicima druge grane vlasti - tužiocima i sudijama.

“Za takav način rješavanja stambenih pitanja tužilaca i sudija još nisam čuo, ni u regionu, ni bilo gdje u svijetu”, kazao je Kos na pitanje “Vijesti” da li zna za slične načine rješavanja stambenih pitanja predstavnika druge grane vlasti.

On je napomenuo da postoje sistemi gdje pojedini funkcioneri mogu za vrijeme trajanja javne funkcije dobiti stan na korištenje, “ali ga poslije prestanka funkcije moraju odmah da vrate, što znači da ne postaju njegovi vlasnici”.

Vladina Komisija za stambena pitanja podijelila je sudijama i tužiocima više od pola miliona eura vrijedne stambene kredite, a u pojedinim slučajevima im davala metar kvadratni stana za samo 41 euro.

Među njima je pet tužilaca Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i četiri Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), kao i po četiri sudije Upravnog, Vrhovnog i Ustavnog suda...

To se vidi iz predstavljenih primjera Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, a za koje rukovoditeljka stručnog tima Vanja Ćalović Marković istakla da su podijeljeni suprotno Zakonu o održavanju stambenih zgrada.

Od januara 2014. godine, Zakonom je propisano da se “postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba sudija, državnih tužilaca i sudija Ustavnog suda, utvrđuju aktom Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ustavnog suda”.

“Vijesti” su objavile da samo Ustavni sud nije donio pravilnik, a da Tužilački i Sudski savjet jesu.

Dok iz Tužilačkog nisu odgovorili na pitanja o dodijeljenoj pomoći tužiocima, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković obavijestio je potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića da su godinama tražili od Vlade sredstva za rješavanje stambenih pitanja tužilaca i administrativnog kadra.

“Međutim, Ministarstvo finansija nijedne godine nije odobrilo sredstva za navedenu namjenu, tako da izdataka po istom nije ni bilo”, navodi se u dopisu.

Iz sekretarijata Sudskog savjeta kazali su “Vijestima“ da “nije dodjeljivao stambene kredite za sudije, već su pojedine sudije rješavale stambena pitanja po povoljnim uslovima”. Pomoć je na taj način dobilo oko 70 sudija i oko 60 zaposlenih u sudskoj administraciji.

Pomoć su dobijali i predstavnici treće grane vlasti - zakonodavne, ali i predstavnici nezavisnih agencija koji bi trebalo da kontrolišu radu izvršne vlasti.

Na pitanje da li je ovo sporna praksa uticaja izvršne vlasti na zakonodavnu i pravosudnu, sagovornik “Vijesti” kazao je da to u prvom redu zavisi od pojedinaca iz drugih grana vlasti koji su na takav način rješavali stambeno pitanje.

Drago Kos
Drago Kosfoto: Delo

“Ako su to po objektivnim (npr. vrijednost stana ili kredita, visina obaveznih vraćanja...) ili subjektivnim (kakvi su njihovi lični odnosi s predstavnicima vlade) kriterijuma razumijeli kao uslugu, da ne kažem dar, od strane vlade, onda bi moglo doći do konflikta interesa kod vršenja njihovih funkcija kad god bi odlučivali o sporovima, u kojima vlada predstavlja jednu stranu”, kazao je Kos.

On je sugerisao da bi se mogla u nekim slučajevima angažovati i Agencija za sprečavanje korupcije i odlučiti o tome da li u nekim slučajevima stvarno postoji konflikt interesa.

“Naravno bez učešća ljudi iz Agencije, koji su sami tako riješili stambeno pitanje”, naglasio je on.

Vladina Komisija je tadašnjem direktoru Agencije Sretenu Radonjiću dodijelila 40.000 eura stambenog kredita pod povoljnim uslovima.

Stručni tim Nacionalnog savjeta dao je preporuku Savjetu i Vladi da stavi Vladinu odluku van snage dok ne bude usaglašena sa zakonom.

Na pitanje “Vijesti” šta bi Crna Gora trebalo da preduzme po ovom pitanju, Kos je imao dvije sugestije.

“Kao prvo, da analizira koja lica i u kom obimu nisu opravdano dobila stanove ili kredite u kvadraturi i iznosima, u kojima su ih dobili i da povrati sve što nije bilo zakonito, i kao drugo, da dobro analizira sve propise koji govore o rješavanju stambenih pitanja funkcionera i usaglasi ih tako da neće dozvoljavati različita tumačenja”, kazao je on.