generalni sekretar Skupštine o izvještaju o crnoj gori

Klarić: EK ocijenila da je crnogorski parlament unaprijedio i podigao nivo transparentnosti rada

Kako je naveo, u Izvještaju EK precizirano je da se prvi put u istoriji parlamenta u Crnoj Gori sve sjednice skupštinskih radnih tijela prenose uživo na Jutjub /YouTube/ kanalu Skupštine

4098 pregleda 5 komentar(a)
Klarić, Foto: Skupština Crne Gore
Klarić, Foto: Skupština Crne Gore

Evropska komisija (EK) je, u ovogodišnjem izvještaju o Crnoj Gori, ocijenila da je crnogorski parlament unaprijedio i podigao nivo transparentnosti rada kroz bližu komunikaciju sa javnošću i pojačao svoju zakonodavnu i nadzornu ulogu, kazao je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić.

Kako je naveo, u Izvještaju EK precizirano je da se prvi put u istoriji parlamenta u Crnoj Gori sve sjednice skupštinskih radnih tijela prenose uživo na Jutjub /YouTube/ kanalu Skupštine.

„A na inicijativu crnogorskog parlamenta, nacionalni javni servis RTCG je pokrenuo parlamentarni kanal koji je posvećen redovnom parlamentarnom radu, čime je realizovan najznačajniji projekat na polju transparentnosti rada Skupštine“, kazao je Klarić.

Prema njegovim riječima, u dokumentu EK primijećeno je da je Skupština redizajnirala vebsajt i prilagodila ga potrebama slijepih i slabovidih osoba, što do sada nije bio slučaj, a u konačnom u većem obimu obezbijedila dostupnost informacija građanima, odnosno korisnicima.

Na tom fonu, dodao je Klarić, u Izvještaju se bilježi i da je osobama sa invaliditetom, prvi put u istoriji, omogućen pristup u plenarnoj Sali.

„Takođe, konstatovano je da je do kraja decembra prošle godine, novi saziv Skupštine primio 156 predstavki građana, kao i da od novembra 2020. građani predstavke takođe mogu da podnose onlajn, putem vebsajta Skupštine“, kazao je Klarić.

U Izvještaju EK, kako je naveo, ocijenjeno je da su preduzeti veliki napori u cilju unapređenja parlamentarnog nadzora svih grana vlasti, ali je sugerisano i da je djelotvorna kontrola i dalje u ranoj fazi.

„Dokument, takođe bilježi i da je predsjednik Skupštine u ovoj godini usvojio akcioni plan koji sadrži 69 mjera za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine“, istakao je Klarić.

On je rekao da je, vrednujući aktivnosti u dijelu zakonodavne uloge Skupštine, sa evropskih adresa konstatovano da je bojkot plenarnog rada, pojedinih političkih grupacija, vlasti i opozicije, doveo do obustavljanja procesa donošenja odluka u Skupštini.

„Ali je i primijećeno da su periodi učešća svih poslanika u plenarnim zasijedanjima i radnim tijelima privremeno unaprijedili kvalitet parlamentarne rasprave”, dodao j Klarić.

On je podsjetio da su izmjene Poslovnika Skupštine, po prvi put, uvele obavezu izbora najmanje jednog potpredsjednika iz reda manje zastupljenog pola.

Kako je naveo, u izvještaju EK je zabilježeno i da su poslanice iz različitog političkog spektra su obrazovale prošle godine prvi Ženski klub u Skupštini, dok je u decembru izabrana prva potpredsjednica parlamenta u istoriji.

Klarić je naglasio da je, osim napretka koji u radu parlamenta izvještaj prepoznaje, Skupština Crne Gore proglašena za najtransparentniji zakonodavni dom na prostoru bivše Jugoslavije sa 77,89 odsto ispunjenosti kriterijuma otvorenosti, uključujući i države Evropske unije, Sloveniju i Hrvatsku.

On je podsjetio da su adaptirani svi saloni Skupštine, na način što je ugrađena najsavremenija video-oprema za praćenje sjednica uživo, i dodao da će, realizacijom projekta E-Parlament, Skupština u potpunosti digitalizovati zakonodavni proces, čime će papir biti u potpunosti uklonjen iz upotrebe.

Klarić je kazao i da je uveden novi institut – Ministarski sat, u okviru koga nadležni ministar u Vladi odgovara na poslanička pitanja u vezi sa određenom temom, na predlog parlamentarne većine ili opozicije.

On je podsjetio i da je, u saradnji sa RTCG, u toku izrada programske šeme koja će sadržati najnovije vijesti iz Skupštine, kviz o parlamentu i parlamentarizmu, kao i druge edukativno-kulturne sadržaje.

Takođe, kako je naveo, renoviranjem novinarske lože su predstavnicima medija unaprijeđeni radni uslovi i stvoren kvalitetan ambijent za rad.

„Ukinuta je novčana kazna za poslanice i poslanike kojima je izrečena mjera opomene, oduzimanja riječi ili udaljenja sa sjednice zbog neprimjerenog ponašanja, a adaptirana je i prostorija koja je predviđena za boravak i rad nezavisnih poslanika“, dodao je Klarić.

On je podsjetio i da se novom normom Poslovnika garantuje predstavnicima nevladinih organizacija učešće u radu parlamentarnih odbora.

Klarić je napomenuo i da je Skupština, prvi put u ulozi domaćina, ugostila poslanike i poslanice iz 41 države svijeta, tokom Šestog plenarnog zasijedanja Međunarodnog parlamenta za toleranciju i mir, koje je održano u Crnoj Gori.

Realizovan je i projekat e-peticija, pa se građani Skupštini mogu obratiti radi započinjanja zakonodavne aktivnosti. Kancelarija za predstavke razmatra pristigle predstavke, odgovara, i ukoliko je to potrebno, prosledjuje nadležnim tijelima Skupštine i državnim institucijama na dalje razmatranje

„Dupliran je broj parlamentarnih saslušanja i izdvojena je parlamentarna budžetska kancelarija kao zasebna organizaciona jedinica“, dodao je Klarić.

On je kazao i da se privodi kraju adaptacija Zelenog salona, novog reprezentativnog salona za prijem najviših stranih delegacija i predstavnika diplomatskog kora.

Preporučujemo za Vas