Velija Murić

Velija Murić

Autor je advokat i izvršni direktor Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava

Broj članaka: 16