Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz

Autor je je američki ekonomski ekspert, pisac i univerzitetski profesor; dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju

Broj članaka: 8