U KOLAŠINU I MOJKOVCU POČELA REALIZACIJA PROJEKTA "PREDUZETNIŠTVO ZA MLADE-UKLJUČI SE"

Da se lakše savladaju barijere, a ideje pretvore u biznis planove

Kako su, na današnjoj konferenciji za novinare, saopštili iz dvije NVO, realizacija projekta podrazumijeva i saradnju sa Zavodom za zapošljavanje (ZZZ), ali i lokalnim upravama u dvije opštine
825 pregleda 0 komentar(a)
Detalj sa konferencije za medije, Foto: Dragana Šćepanović
Detalj sa konferencije za medije, Foto: Dragana Šćepanović

Projekat "Preduzetništvo za mlade - Uključi se!", koji će u  Kolašinu i Mojkovcu realizovati nevladine organizacije (NVO) Klasterska inicijativa i Svjetlost,    trebalo bi da toj populaciji, u narednom periodu,  olakša počinjanje sopstvenog bizisa i lakše savladavanje barijera. Projekat je podržan od Evropske komisije,  a kroz Inicijativu organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih.  

Kako su, na današnjoj konferenciji za novinare,  saopštili iz dvije NVO,  realizacija projekta podrazumijeva i saradnju sa  Zavodom za zapošljavanje (ZZZ), ali i lokalnim upravama u dvije opštine.  

„Ciljevi su poboljšanje poslovnog ambijenta za mlade ljude, unapređenje preduzetničkih znanja i vještina  i pržanje mentorskih usluga. Projektom je predviđeno da pomognemo mladim ljudima da svoje biznis ideje pretoče u kvalitetan biznis plan, kojim bi kasnije mogli da da konkurišu za finansijska sredstva kod državnih institucija ili banaka.“- kazao je Miovan Vlahović iz kolašinske NVO Klasterska inicijativa.

Prema riječima njegovog kolege Balše Cvetkovića, tokom relizacije projekta  biće napisano 15 biznis planova, a fokus će biti na mladim ljudima sa ruralnog područja.  Planovi će biti upodobljeni u formi koja je pogodna za apliciranje za bespovratna sredstva  ZZZ.  

Plairano je i da 40 učesnika iz Kolašina i Mojkovca prođe edukaciju na radionicama, poslije kojih bi trebalo da se lakše suoče sa administrativnim i drugim barijerama pri pokretanju biznisa.  

„Radićemo kroz tri segmenta. Prije svega edukaciji, u saradnji sa ZZZ. Zatim, na informisanju mladih  o mogućnostima kreditiranjima  njihovog biznisa, nezavisno od ZZZ. Izuzetno je važan i segment koji se tiče normativnog okvira, koji se odnosi na donošenje lokalnih akcionih planova za mlade u dvije opštine. U te planove želimo da udarimo temelje za neke buduće odluke, kojima bi, moguće, bilo i regulisano subvencioniranje mladih ljudi pri pokretanju svog biznisa. “- kazao je Cvetković.  

Kako je rekao, broj nezaposlenih mladih ljudi u Mojkovcu i Kolašinu je rekordan. Ukoliko je, objašnjava Cvetković, nekad ispod državnog nivoa, onda je riječ o odseljavanju maldih iz rodnih gradova, a ne povoljnom poslovnom ambijentu.

U te dvije opštine , od ukupnog broja nezaposlenih mladi čine 17, 5 u Kolašinu i 11, 5 odsto u Mojkovcu.  

„Najčešće barijere, pri pokretanju biznisa su adminstrativne. Veliki su troškovi pripreme dokumentacije za apliciranje,. Na primjer , da biste samo podnijeli zahtjev kod Investiciono razvojnog fonda (IRF) potrebno je 1.000 eura, a, pri tom, ne znate da li ćevam sredstva biti odobrena. Problem je i neinformisanost, naročito na seoskom području.“- rekao je Cvetković.

Klasterskoj incijativi je ovo prvi projekat finasiran evropskim novcem, a na poziv na kojem su učestvovali stiglo je 125 projekata iz zemalja regiona, od kojih je samo 18 dobilo podršku Evropske komisije.