definisana tri ključna prioriteta

Potpisan dvogodišnji Sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije

"Sveukupna podrška Svjetske zdravstvene organizacije u prošloj godini bila je usmjerena na jačanje nacionalnih kapaciteta za pružanje odgovora na COVID: koordinaciju, kliničko upravljanje, nadzor, ulazne tačke, prevenciju i kontrolu infekcije, dijagnostiku, komunikaciju rizika"

5163 pregleda 2 komentar(a)
Foto: mzd.gov.me
Foto: mzd.gov.me

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović i direktor Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge potpisali su u Budvi dvogodišnji Sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja i SZO za 2022-2023. godinu.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić, šefica Kancelarije SZO za Crnu Goru Mina Brajović i članica Stalnog komiteta Reagionalnog komiteta SZO i načelnica u Ministarstvu zdravlja Mirjana Đuranović.

"Prethodne dvije godine predstavljale su ogroman izazov za cijeli svijet. Koronavirus i posljedice koje ostavlja za sobom duboko su potresle sve sfere društva, niko nije pošteđen. Sveukupna podrška Svjetske zdravstvene organizacije u prošloj godini bila je usmjerena na jačanje nacionalnih kapaciteta za pružanje odgovora na COVID: koordinaciju, kliničko upravljanje, nadzor, ulazne tačke, prevenciju i kontrolu infekcije, dijagnostiku, komunikaciju rizika", rekla je Borovinić Bojović.

Jelena Borovinić Bojović, Hans Kluge
foto: mzd.gov.me

Dodala je da su sporazumom definisana tri ključna prioriteta, sa krajnjim ishodima i to visokokvalitetne zdravstvene usluge usmjerene na ljude, bazirane na jakoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zatim osiguranje finansijske zaštite i pristup ljekovima i jačanje otpornosti zdravstvenog sistema u vanrednim situacijama.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja, Borovinić Bojović je kazala da su ciljevi i ambicije kojima teži rad na nekoliko frontova istovremeno, jer su, kako je naglasila, jednako važni i oni drugi pacijenti, koji nisu stradali od posljedica Covid-19, kao i postkovid sindrom, koji će sigurno uzeti svoj danak.

"Prvo i osnovno primarna zdravstvena zaštita, prevencija, digitalizacija, inovacije, zdravi stilovi života, ekološka sredina i zdrava hrana, porodična medicina i palijativna njega i da ne zaboravimo obavezno mentalno zdravlje", navela je ministarka zdravlja.

Ona je uputila izraze saučešća zbog preko pet miliona ljudskih žrtava koje su se desile kao direktna posljedica pandemije Covid-19.

"Još jednom potvrđujem opredijeljenost Ministarstva zdravlja da, u saradnji sa SZO, radi na jačanju zdravstvenih kapaciteta i realizaciji zajedničkih ciljeva, a sve na dobrobit svakog pojedinca i cijelog društva, kako bi dostigli što je moguće veći nivo zdravstvene pokrivenosti i dostupnosti, kao i kvaliteta zdravstene zaštite", kazala je Borovinić Bojović.

Jelena Borovinić Bojović, Hans Kluge
foto: mzd.gov.me

Kluge je, navodi se u saopštenju, pozdravio napore u sprovođenju sveobuhvatnih mjera u kontroli pandemije i čestitao ministarki zdravlja na snažnom liderstvu u borbi protiv pandemije.

Podsjetio je da u akutnoj fazi pandemije sa detektovanim novim sojem Crna Gora i ostale zemlje članice treba snažno da insistiraju na podizanju nivoa vakcinacije, administriranju buster doza, upotrebi maski u zatvorenom prostoru, boljem provjeravanju zatvorenih prostorija i ažuriranju kliničkih smjernica za liječenje oboljelih.

"Novi talas se ne može spriječiti, ali možemo smanjiti broj slučajeva sa teškom kliničkom slikom i smrtnim ishodom", rekao je Kluge.

Istakao je značaj finansijske podrške Vlade SAD-a koju će implementirati SZO kao pouzdan, strateški partner Vlade Crne Gore, u pravcu povećanja obuhvata vakcinacijom. Dodao je da je partnerstvo sa EU od krucijalnog značaja i da će SZO i EU tražiti inovativni pristup u promovisanju benefita vakcinacije kao mjere koja spašava živote u pandemiji.

Kluge je, navodi se u saopštenju, posebno istakao važnu ulogu Crne Gore u vođenju Centralne evropske inicijative.

"Izrazio je zahvalnost Vladi Crne Gore za pozicioniranje zdravlja u samom srcu oporavka od globalne pandemije i činjenici što je prepoznata jedinstvena uloga SZO u upravljanju globalnim i regionalnim naporima u kontroli pandemije, kao i unaprijeđenju zdravlja i dobrobiti građana, kao pretpostavke inkluzivmog i održivog rasta i razvoja", navodi se.

Jelena Borovinić Bojović, Hans Kluge
foto: mzd.gov.me

Kluge je ponovio da SZO ostaje posvećen partner Ministarstvu zdravlja i da je jedan od ključnih prioriteta finalizacija Nacionalne zdravstvene politike sa fokusom na integrisano pružanje kvalitetnih, jednako dostupnih zdravstvenih servisa sa snažom primarnom zdravstvenom zaštitom, kao okosnicom ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite.

On je iskazao spremnost za iniciranje dijaloga sa ministrom finansija i ministarkom zdravlja o modalitetima unaprijedjivanja finansijske zaštite gradjana u Crnoj Gori, prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, finansijske održivosti zdravstvenog sistema i plaćanja zdravstvenih usluga u funkciji učinka, boljih rezultata i zdravstvenih ishoda, a ne kapaciteta bez obzira na kvalitet pružene zdravstvene zaštite.