"TO JE DIO KORPORATIVNE KULTURE"

Oko 95 odsto kompanija berzi dostavilo izvještaje o poslovanju

Kompanije su sve odgovornije i redovno publikuju izvještaje, rekla je "Vijestima" direktorica Montenegroberze, Milena Vučinić
567 pregleda 0 komentar(a)
Montenegroberza, Foto: Luka Zeković
Montenegroberza, Foto: Luka Zeković

Oko 95 odsto kompanija čijim se akcijama trguje na Montenegroberzi dostavile su u roku devetomjesečne izvještaje o poslovanju u 2019. To još nije uradila Luštica Development, kompanija čije su akcije kotirane na A listi berze, zatim Željeznička infrastruktura, čije su akcije na B listi berze, i još devet kompanija čijim se dionicama trguje na Slobodnom tržištu.

“Oko 95 odsto kompanija je u predviđenom roku dostavilo devetomjesečne finansijske izvještaje za 2019. i Montenegroberza ih je odmah objavila na sajtu… Luštica Development AD nas je u više navrata obavijestila da kasne sa dostavljanjem svih izvještaja, jer im revizorski izvještaj za 2018. nije još izdat i da će nam nakon dobijanja istog dostaviti i revizorski, i sve kvartalne izvještaje”, rekla je "Vijestima" direktorica Montenegroberze Milena Vučinić.

Ona je istakla da kako vrijeme odmiče "kompanije sve odgovornije i redovno publikuju izvještaje", te da je u tom dijelu "evidentan napredak u segmentu korporativne kulture koju pokazuju akcionarska drustva u Crnoj Gori“. Vučinić je dodala da je praksa pokazala da "uz malo zakašnjene kompanije dostave izvještaje i da je vidan napredak u njihovoj ažurnosti na temu izvještavanja".

Devetomjesečne izvještaje za 2019.godinu nijesu dostavile ni kompanije: Citadel group Podgorica (bivši Atlas Hotels group iz Bara), DZU Atlas Mont, DZU Euroinvest, Marina Bar, Novi Prvoborac Herceg Novi, HTP Onogošt u stečaju, Proljeće komerc Pljevlja, Solana “Bajo Sekulić”, i Vatrostalna Podgorica. Njihovim dionicama se trguje na Slobodnom tržištu berze.

Vučinić je dodala da podsjećaju kompanije na ovu obavezu, nakon što konstatuju da im nije dostavljen periodični izvještaj.

Na pitanje “Vijesti” da li kompanijama koje nijesu dostavile izvještaje prijeti skidanje akcija sa zvanične berzanske kotacije (A i B liste) ili ne, Vučinić je odgovorila da berza nije u mogućnosti da isključi kompaniju sa kotacije samo zbog kašnjenja u dostavljanju devetomjesečnog izvještaja.

“Članom 77 Pravila je definisano da u slučaju neispunjavanja uslova i/ili obaveza nakon uključenja na dva uzastopna periodična pregleda, berza može donijeti odluku o prelasku akcija iz višeg u niži segment, odnosno podsegment regulisanog tržišta, odnosno odluku o isključenju, osim ako ocijeni da bi isključenje moglo uzrokovati značajnu štetu interesima investitora ili urednom funkcionisanju tržišta”, objasnila je ona.

Preporučujemo za Vas