Nurković obišao auto-put: Iako je ugovoreni rok istekao, izvođač da nastavi ispunjenje svih obaveza

“Ugovorna kazna biće naplaćena u slučaju da potraživanja izvođača koja su kompletirana i ispostavljena inženjeru do 30. septembra ili za koja je izvođač izdao obaveštenja o namjeri potraživanja do 30. septembra, ne budu rješena u korist izvođača”, navodi se u saopštenju

28747 pregleda 191 reakcija 22 komentar(a)
Nurković i Mujević obišli auto-put, Foto: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Nurković i Mujević obišli auto-put, Foto: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

U toku je postupak utvrđivanja opravdanosti potraživanja izvođača radova na prioritetnoj dionice auto-puta Bar-Boljare, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) o produžetku roka završetka zbog virusa Covid-19, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Tokom obilaska ministra saobraćaja i pomorstva, Osmana Nurkovića dionice Smokovac-Mateševo, saopšteno je da će se, nakon što inženjer završi utvrđivanje shodno ugovornoj proceduri, znati da li izvođač ima ili ne pravo na opravdani produžetak roka.

“Ukoliko inženjer utvrdi da je potraživanje izvođača povodom događaja više sile (Covid 19) opravdano i da će usljed toga biti produžen rok za završetak, zaključiće se aneks Ugovora sa novoutvrđenim rokom”, navodi se u saopštenju.

Nurković je tokom posjete objasnio da iako je ugovoreni rok istekao, izvođač mora da nastavi ispunjenje svih preostalih ugovornih obaveza, a investitor zadržava pravo na ugovornu kaznu počev od 1. oktobra.

“Ugovorna kazna biće naplaćena u slučaju da potraživanja izvođača koja su kompletirana i ispostavljena inženjeru do 30. septembra ili za koja je izvođač izdao obaveštenja o namjeri potraživanja do 30. septembra, ne budu rješena u korist izvođača”, navodi se u saopštenju.

Nurković i izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević obišli su trasu i konstatovali da je stepen završenosti oko 90 odsto, kao i da su preostali radovi na dijelu elektromašinskih instalacija, radovi na asfaltiranju, postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta i drugi završni radovi.

“Iako je napredak vidljiv duž cijele trase, Nurković je izrazio nezadovoljstvo stepenom realizacije radova na sekciji 3 i 4 i zahtjevao od izvođača radova veće angažovanje i intenzivnije radove kako bi se projekat završio na kvalitetan način i u što kraćem roku”, rekli su iz Ministarstva.

Pored radova na samoj trasi autoputa, ministar je sa saradnicima obišao i radove na trafostanici Mateševo 110/20kW, koja predstavlja jednu od dvije trafostanice koja će pored snabdijevanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare i sadržaja uz autoput, omogućiti kvalitetno i stabilno napajanje za naselja koja gravitiraju autoputu i ujedno će imati ulogu rezervnog napajanje za snabdijevanje električnom energijom potrošača na sjeveru države.

“Takođe, obišli su i radove na vodoizvorištu sa kojega se putem vodovoda snabdijeva cjelokupna dionica autoputa i koji će pored snabdijevanja potrošača na autoputu, snabdijevati i okolna naselja, i karakterom regionalnog vodovoda omogućiti razvoj cjelokupnog područja uz autoput”, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: